education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
לימודים מורחבים בחטיבה העליונה  
מנהיגות במקרא- משה ודוד
 

 

הבהרה: תכנית ההלימה צמצמה את היקף הפרקים הנלמדים במסגרת היחידות המורחבות. הפרקים עליהם מופיע קו חוצה במסמך שבקישור שלהלן, לא נדרשים לבחינת הבגרות.
 לפרקי הלימוד על פי תכנית ההלימה  

 

מנהיגותם של משה ודוד

 

נושא המנהיגות הוא נושא אוניברסלי, המזמן דיון פורה ועשיר שיכול לשקף השקפות עולם והנחות יסוד של המקרא ושל לומדיו. הכתובים מאפשרים עיון מעמיק בעולמם של שני מנהיגים שסיפוריהם מתפרסים על פני פרקים רבים– משה ודוד. מכתובים אלה אנו לומדים על עלייתם למעמד המנהיג, ועל ההתפתחויות שחלו בהם ובמנהיגותם בשנות כהונתם. בחינת המנהיגות של משה ודוד דווקא בעתות משבר חושפת סיפור דרמטי ומעניין במיוחד. משבר מזמן מבחן אמת למנהיג, משום שעליו לפעול נכונה בנסיבות שבהן רוב האנשים מאבדים את עשתונותיהם. בזמן משבר נחשפים היחסים שבין המנהיג לבין העם, מוערכות ההחלטות שקיבל והוא עצמו נשפט מנקודות מבט שונות.

עיון באירועים שנבחרו להוראה ביחידה וניתוחם, יחשוף בפני הלומדים את העקרונות ואת קני המידה של המקרא כלפי מנהיגיו; אלה עשויים להיות משמעותיים גם בבואנו לבחון ולהעריך את נושא המנהיגות ואת המנהיגים כיום.

 

כל אחד משני המנהיגים – משה ודוד - מייצג דפוס הנהגה שונה. כל אחד מהם צמח לתפקידו בשלב אחר בתהליך ההיסטורי של גיבוש העם והתפתחותו. העובדה שהמקרא בחר לספר בהרחבה על מנהיגים אלה, מאפשרת ללומדים להכיר אותם במצבים שונים, ולעמוד על תהליך התפתחותם לאורך זמן. כמו כן מאפשר ריבוי הסיפורים השוואה בין התנהגותם ותגובתם במצבים דומים.

 

משה

משה הוא מנהיגם הראשון של בני ישראל. לדמותו קווי דמיון עם מנהיגים מקראיים נוספים, כיהושע ואליהו. על משה הוטלה המשימה ליצור עם מקבוצת עבדים, והוא מנהיג את העם במשך ארבעים שנות הליכה במדבר ובאתגרים שבדרך.

משה, נותן התורה, האדם המקראי הקרוב ביותר לאלוהים, מוצא עצמו מטפל גם בתלונות העם העוסקות בצרכים האנושיים הבסיסיים ביותר, כמו צמא ורעב. מתח זה, בין האלוהי לארצי, יוצר נסיבות דרמטיות וטעונות.

על ידי לימוד תלונות העם במדבר ותגובותיו השונות של משה, ניתן לבדוק את דרכי התמודדותו של משה עם משברים, ואת השינויים שחלו במהלך ארבעים השנה במדבר ביחסו אל העם ואל תביעותיו.

משה לא זכה להכניס את עם ישראל לארצו. מנהיגותו המיוחדת התאימה לנסיבות המיוחדות של דורו: הגאולה ממצרים והתגבשות העם במדבר, אך לא לכיבוש, למלחמות ולחיי יום יום של העם בארצו. סוגיה זו ומות משה חותמים את היחידה ומסכמים אותה.

 

דוד

בכל הכתובים מימי שלמה ועד חורבן הבית נתפס דוד כמלך שהלך בדרכי ה'. הוא מייצג את אמת המידה הראויה וכמעט כל מלכי יהודה מושווים אליו. עם זאת, הכתובים המקראיים בספר שמואל אינם מעלימים ואינם מטשטשים את חטאיו של דוד, את מגרעותיו ואת רגעי חולשתו. ביחידת לימוד זו נבחרו פרקים שיסייעו לתלמידים לבחון את דמותו של דוד, שנחשב למלך האידיאלי, ברגעי משבר שונים בחייו, ולעמוד על אנושיותה ומורכבותה.

 

משה

דוד

מנהיג נולד: מדוע משה זוכה למנהיגות

שמות ב – ג

אתגרים ראשונים בהנהגה מול פרעה ומול העם

שמות ה - ו

כיצד מתמודד מנהיג מול מצוקות העם

שמות ט"ו 22 - 27

שמות ט"ז 1 - 10

מנהיג מול אלוהים

שמות י"ט

שמות כ"ד 1 - 18

שמות ל"ג 12 – 23

מנהיג מתווך ומגן

שמות ל"ב

התמודדות משה עם תלונות לאחר שנה במדבר

במדבר י"א 1 – 22

ערעור על מנהיגות

במדבר י"ב

מדוע לא זכה משה להיכנס לארץ?

במדבר כ 1 - 13 (ללמד בהקשר את שמות י"ז 1 – 7)

דברים ג' 23 - 29

אובדן מנהיגות וצמיחת קנאות – מה קורה כשהמנהיגות נחלשת?

במדבר כ"ה

מות משה - כיצד סוגרת התורה את סיפור חייו של משה?

דברים ל"ד

הופעת מנהיג חדש

שמ"א ט"ז

דוד מול מנהיג מכהן

שמ"א י"ח

שמ"א י"ט 8 - 18

שמ"א כ"ב 1 – 4

שמ"א כ"ג 1 - 18

שמ"א כ"ד

כיצד מתואר דוד כראש גדוד

שמ"ב כ"ג 15 – 17 (// דבה"א י"א 17 – 19)

שמ"א ל

עליית דוד למלוכה

שמ"ב א 17 – 27, ב 1 - 11

מלך על כל ישראל בתחילת דרכו

שמ"ב ה

שמ"ב ו

דוד מול בית שאול; דוד מול בת שאול

יש ללמד את הכתובים הבאים כנושא חתך המתייחס ליחסי דוד עם מיכל בת שאול:

שמ"א י"ח 6 - 30

שמ"א י"ט 8 - 18

שמ"ב ג' 12 - 20

שמ"ב ו

הסכנה שבכוח

שמ"ב כ"א 1 - 14

[שמ"ב יא

סיפור זה לא יילמד תוך התייחסות למורכבותו ולעיצובו הספרותי, אלא יצוין כקו פרשת המים בתולדות מלכותו של דוד]

דוד בחולשתו מול משפחתו

שמ"ב י"ג

דוד בחולשתו ובכניעתו במרד אבשלום

שמ"ב ט"ו

שמ"ב י"ט 1 - 9

המלך בזיקנתו

מל"א א

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss