education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
שיתוף פעולה עם רשות העתיקות
 

לגלות את התנ"ך

אנו מזמינים את המורים והתלמידים ביחידות המורחבות להזדמנות של פעם בחיים - לגלות את עולם התנ"ך הנסתר.

המטרה לעידוד העיסוק בתנ"ך, הובילה אותנו ליצירת שיתוף פעולה בין רשות
העתיקות לבין תחום הדעת תנ"ך ממלכתי. הפעילות שתוצע מיועדת לתלמיד
היחידות המוגברות כהעשרה לימודית וחווייתית ששכרה בצידה.


 

תיאור הפעילות:

 • תלמידי המגמה ייקחו חלק בהתנדבות בארבעה ימי חפירה, באחד
  מאתרי החפירות להצלה של רשות העתיקות, הקרוב למקום בית הספר
 • אורך הפעילות היא חמישה ימים
 • במהלך פעילות החפירה, תינתן העשרה לימודית, הקושרת בין הריאליה
  המקראית לבין הממצא הארכיאולוגי, ולנושא ה"מנהיגות", ביחידות
  המורחבות.
 • השתתפות ביום סיור לימודי באתר ארכיאולוגי הקשור לתנ"ך, במימון
  מלא של רשות העתיקות.
 • ההשתתפות בימים אלה ובצידה תרגיל הערכה מצומצם, יוכרו במסגרת
  אחת ההערכות החלופיות בלימוד היחידות המורחבות, בהתאם למחוון
  הגמיש ובאישורה של מדריכת מפמ"ר.
 • הענקת מלגה בסך 2000 שקלים למגמת היחידות המורחבות

 

הדרישות לפעילות:

 • אישורי יציאה של תלמידי היחידות המורחבות לחמישה ימי פעילות מחוץ
  לבית הספר.
 • חובת השתתפות בכל ימי הפעילות.
 • השתתפות בשיעורי ההכנה בבית הספר, אשר יינתנו על ידי נציגי רשות
  העתיקות ובשיתוף תחום הדעת תנ"ך.
 •  אישור לתיעוד פעילות התלמידים
 •  

זו הזדמנות שלנו' מורי היחידות המורחבות, ליצור "גאוות יחידה" לתלמידנו, ולהעניק להם חוויה לימודית וחווייתית כאחת.


לרישום ופרטים, ניתן ליצור קשר עם מדריכת מפמ"ר ליחידות המורחבות.

 

למסמך המלא

 

לדף המידע

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/11/2017  

עדכוני rss