education - חינוך תנ''ך בחינוך הממלכתי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
כיתה ג'
 התכנית לכיתה ג'
 

 התכנית לכיתה ג'

 

1. התכנית כוללת חלקים מספר שמות (כ-35 שיעורים), מספר ויקרא (כ-2 שיעורים), מספר במדבר (כ-15 שיעורים) ומספר דברים (כ-8 שיעורים).

2. מאחר שהחומר בספרי ויקרא, במדבר, דברים הוא מצומצם בהיקפו, יצוינו להלן הנושאים והתכנים להדגשה במהלך ההוראה מתוך כל ארבעת הספרים הנ"ל.

 

 

 מושגים מן המבוא למקרא לכיתה ג':

  • תורה
  • חומש (חמישה חומשי תורה ושמותיהם)
  • פרק
  • פסוק
  • פרשת השבוע.

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/09/2015