education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
כיתה ה'
שמואל ב'
 

 

   

     

 

  

 

 הפרקים והפסוקים הנלמדים:

א', ב', ג' 1, ה' 12-1, ו', ז' 17-1, י"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו, ט"ז, י"ז, י"ח, י"ט.

 נושאים, מושגים ותכנים להדגשה - במהלך ההוראה:

 • חשיבותו של דוד בתולדות העם היא בליכוד השבטים תחת מלכותו, בניצחונו על אויבי ישראל, בכיבוש ירושלים, בהפיכתה לבירה ובייסוד הפולחן בה

            שמואל ב' - ה' 12-1, ו'.

 • מלכות בית דוד היא נצחית כי ה' כרת ברית עם דוד

            שמואל ב' - ז' 17-1.

 • חטאיו של דוד גוררים אחריהם שרשרת פורענויות בביתו ובממלכה

            שמואל ב' - י"א, י"ב 23-1 , י"ג, ט"ו, ט"ז, י"ז, י"ח, י"ט.

 • מלכים אינם מעל לחוק. הנביא מוכיח מלכים כאשר הם חוטאים.

            שמואל א' - י"ג, ט"ו, כ"ח.

            שמואל ב' - י"ב.

 • מלך ומלוכה
 • נביא מול מלך 

 

 נושאים ומושגים להרחבה - מעבר להקשר המקראי:

 • מלך ומלוכה
 • נביא מול מלך
 • ירושלים כעיר בירה
 • הפלישתים ותרבותם
 • בעלת אוב
 • המשל כסוגה ספרותית.

 

 ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:

 

שמ"ב א' 27-19

"הַצְּבי ישראל... וַיֹּאבדוּ כְּלֵי מלחמה"

שמ"ב ב' 7

"תֶּחֱזַקְנָה יְדֵיכֶם וִהְיוּ לִבְנֵי-חַיִל"

שמ"ב ב' 14

"יקומו נא הנערים וִישַׂחֲקוּ לְפָנֵינוּ"

שמ"ב ב' 18

"קל ברגליו כאחד הַצְּבָיִם אשר בשדה"

שמ"ב ב' 26

"הֲלָנֶצַח תֹּאכַל חֶרֶב"

שמ"ב ה' 1 (י"ט 13, 14)

"עצמך וּבְשָׂרך אנחנו"

שמ"ב ה' 2

"אתה הָיִיתָה המוציא והַמֵּבִי"

שמ"ב ז' 14

"אני אֶהְיֶה לו לְאב והוא יִהְיה לי לְבֵן"

שמ"ב י"ב 7

"אתה האיש"

שמ"ב י"ב 23

"אני הֹלֵך אליו והוא לא ישוב אֵלָי"

שמ"ב י"ג 22

"ולא דִבֶּר... לְמֵרָע ועד טוב"

שמ"ב י"ג 28

"כְּטוב לב... בַּיַּיִן"

שמ"ב י"ג 28

"חזקו וִהְיוּ לבני חָיל"

שמ"ב י"ד 25

"מכּף רגלו ועד קָדְקֳדו לא היה בו מוּם"

שמ"ב י"ז 8

"כְּדֹב שַכּוּל בּשדה"

שמ"ב י"ז 11

"מדן ועד באר שבע"

שמ"ב י"ח 5

"לְאַט לי לנער לאבשלום"

שמ"ב י"ח 9

"וַיֻּתַּן בין השמים וּבין הארץ"

שמ"ב י"ח 13

"עשיתי בְנפשי שֶקר"

שמ"ב י"ח 20

"איש בשורה"

שמ"ב י"ט 1

"בְּני בנְי אבשלום... אבשלום בְּני בְני"

שמ"ב י"ט 13 (14)

"אַחַי אַתם עצמי וּבשרי אַתם"

שמ"ב י"ט 14

"כֹּה יעשה לי אלהים וכה יוסיף"

שמ"ב י"ט 15

"כּאיש אחד"

 

 מטרות:

 • להכיר ולבחון דמויות בתולדות העם דוגמת האבות והאמהות, נביאים, שופטים, מלכים ודמויות נוספות.
 • להכיר ולדעת אמונות ודעות בספרות המקרא לסוגיה ואת ביטוייהן וגלגוליהן השונים (למשל: האמונה באל אחד; מקומו של האדם בעולם; תורת הגמול).
 • להכיר את המקרא כספרות שלרוב אינה מעלימה ומטשטשת חולשות אנוש.
 • לנקוט עמדה מנומקת ומבוססת כלפי ערכים, תפיסות עולם ודמויות במקרא.
 • להכיר את החברה המקראית ואת השינויים שחלו בה מבחינת מבנה המשפחה והשבט, הממלכה ומוסדותיה, החוק והמנהג.
 • להכיר את מבנה הספר כולו על חלוקותיו (תנ"ך, סדר הספרים, חלוקה לפרשיות, לפרקים ולפסוקים) וכן את טעמי המקרא הבסיסיים, המלמדים על חלוקת הפסוק ועל קריאתו הנכונה.
 • לדעת כי המקרא הוא טקסט שהועבר מדור לדור ובמהלך מסירתו חלו בו תופעות הכרוכות במסירת נוסח (למשל: קרי וכתיב, שיכול אותיות).
 • להכיר את לשון המקרא כרובד קדום של העברית (אוצר מילים, תחביר).
 • להבין את יעדי השימוש בפרשנות ואת אופיה לדורותיה (פרשנות פנים-מקראית, חז"ל, ימי הביניים ועד פרשנות חדשה) ולשיטותיה (כגון: פשט ודרש, ביקורת המקרא), ואת נסיבות התפתחותן.
 • לדעת להשתמש באמצעי עזר שונים כמו קונקורדנציה, מילון, אנציקלופדיה, אטלס, מאגרי מידע ממוחשבים ומתוקשבים.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss