education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
כיתות א'-ב'
גן עדן
 

 

   

     

 

 הפרקים והפסוקים הנלמדים:

 

בראשית ב' 4ב' - ג' 24

 

 

 

 נושאים, מושגים ותכנים להדגשה - במהלך ההוראה:

 

 • האכילה מ"עץ הדעת טוב ורע" משמעה פגיעה בסמכות האלוהית. פגיעה זו הֵפֵרָה את ההרמוניה ששררה בין האדם לאלוהים, בין האדם לאשתו, בין האדם לבין בעלי החיים ובין האדם לבין האדמה.
 • פיתוי
 • עמידה בניסיון
 • חטא ועונשו.

 

 נושאים ומושגים להרחבה - מעבר להקשר המקראי:

 

 • גן העדן
 • עץ הדעת טוב ורע
 • עץ החיים
 • פיתוי
 • עמידה בנסיון
 • חטא וָעונש
 • אחריות
 • בחירה.

 ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:

 

 

בראשית ב' 18

"לא טוב הֱיות האדם לבדו"

"עֵזֶר כנגדו"

בראשית ג' 19

"בְּזֵעַת אַפֶּיךָ תֹאכַל לֶחֶם"

בראשית ג' 19

"כי עפר אתה ואל עפר תשוב"

 

 מטרות:

 

 • לדעת מה מסופר במקרא על היווצרות האנושות והעם ועל מקומו של עם ישראל בין העמים, ולהכיר את גישות המחקר לנושאים אלה.
 • להכיר את המקרא כספרות שלרוב אינה מעלימה ומטשטשת חולשות אנוש.
 • לנקוט עמדה מנומקת ומבוססת כלפי ערכים, תפיסות עולם ודמויות במקרא.
 • להכיר את מבנה הספר כולו על חלוקותיו (תנ"ך, סדר הספרים, חלוקה לפרשיות, לפרקים ולפסוקים) וכן את טעמי המקרא הבסיסיים, המלמדים על חלוקת הפסוק ועל קריאתו הנכונה.
 • להכיר את לשון המקרא כרובד קדום של העברית (אוצר מילים, תחביר).

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss