education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
כיתות א'-ב'
המבול
 

 

   

     

 

  

 

 הפרקים והפסוקים הנלמדים:

 

בראשית ו' 22-5, ז' 17; ח' 22, ט' 17-1.

 נושאים, מושגים ותכנים להדגשה - במהלך ההוראה:

 • המבול היה עונש על מעשי החמס של בני אדם אך נח שהיה צדיק - ניצל.
 • אלוהים, המחריב את העולם על ידי המבול דואג להמשך קיום החיים בעולם ולכן הוא מצווה על נח לקחת אל התיבה מכל החי.
 • אסור לשפוך את דם האדם כיוון שהאדם נברא ב"צֶלֶם אלהים".
 • הקשת בענן היא אות לברית בין אלוהים לאנושות, שלא יהיה עוד מבול על הארץ.

 

 

 נושאים ומושגים להרחבה - מעבר להקשר המקראי:

 

 • מבול
 • תיבת נח
 • "יונה עם עלה של זית"
 • קשת בענן
 • ברית

 

 

 ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:

 

בראשית ו' 9

"נֹחַ איש צַדיק תָּמִים היה בְּדֹרֹתָיו"

בראשית ט' 6

"שׂפֵך דַם... כי בצֶלֶם אלהים עשה את האדם"

 

 

 מטרות:

 • לדעת מה מסופר במקרא על היווצרות האנושות והעם ועל מקומו של עם ישראל בין העמים, ולהכיר את גישות המחקר לנושאים אלה.
 • להכיר את המקרא כספרות שלרוב אינה מעלימה ומטשטשת חולשות אנוש.
 • לנקוט עמדה מנומקת ומבוססת כלפי ערכים, תפיסות עולם ודמויות במקרא.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss