education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
כיתות א'-ב'
 הבריאה
 

 

   

     

  

  

 

 

 הפרקים והפסוקים הנלמדים:

בראשית א' 1 - ב' 4א'

 

 נושאים, מושגים ותכנים להדגשה - במהלך ההוראה:

 

 • העולם נברא על ידי אלוהים - במאמר (אמירה) ובעשייה - בתכלית הטוב והשלמות ובהתאם לרצונו.
 • לכל נברא יש תפקיד במערכת הכוללת של העולם.
 • אלוהים ברא את האדם - זכר ונקבה - והשליטם על העולם.
 • האדם נברא בצלם אלוהים.
 • השבת היא חלק בלתי נפרד ממעשה הבריאה.

 

 נושאים ומושגים להרחבה - מעבר להקשר המקראי:

 

 • בריאה (באמירה, בעשייה)
 • ייחוד היום השביעי (שבת)

 

 ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:

 

בראשית א' 3-1

"בראשית בָּרא... וַיְהִי אור"

בראשית א' 27

"וַיִּברא אלהים את האדם בְּצַלְמו... זכר וּנקבה ברא אֹתָם"

בראשית ב' 3-1

"וַיְכֻלּוּ השמים... אשר ברא אלהים לעשות"

                                                                                     

 מטרות:

 • לדעת מה מסופר במקרא על היווצרות האנושות והעם ועל מקומו של עם ישראל בין העמים, ולהכיר את גישות המחקר לנושאים אלה.
 • להכיר ולדעת אמונות ודעות בספרות המקרא לסוגיה ואת ביטוייהן וגלגוליהן השונים (למשל: האמונה באל אחד; מקומו של האדם בעולם; תורת הגמול).
 • לנקוט עמדה מנומקת ומבוססת כלפי ערכים, תפיסות עולם ודמויות במקרא.
 • להכיר את מבנה הספר כולו על חלוקותיו (תנ"ך, סדר הספרים, חלוקה לפרשיות, לפרקים ולפסוקים) וכן את טעמי המקרא הבסיסיים, המלמדים על חלוקת הפסוק ועל קריאתו הנכונה.
 • להכיר את לשון המקרא כרובד קדום של העברית (אוצר מילים, תחביר).

 

                                                                                          

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss