education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
כיתות א'-ב'
קין והבל
 

 

   

     

 

 הפרקים והפסוקים הנלמדים:

 

בראשית ד' 16-1

 

 

 

 נושאים, מושגים ותכנים להדגשה - במהלך ההוראה:

 • קין רצח את הבל אחיו ועל כך נענש.
 • קין זכה להגנה אלוהית באמצעות "אות".
 • אחריות אישית.

 

 

 נושאים ומושגים להרחבה - מעבר להקשר המקראי:

 

 • אחריות אישית
 • אות קין
 • חטא ועונש
 • קנאת אחים
 • אפליה.

 

 

 ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:

 

בראשית ד' 9

"הֲשׂמֵר אָחִי אָנֹכִי?"

 

 

 מטרות:

 

 • לדעת מה מסופר במקרא על היווצרות האנושות והעם ועל מקומו של עם ישראל בין העמים, ולהכיר את גישות המחקר לנושאים אלה.
 • להכיר ולדעת אמונות ודעות בספרות המקרא לסוגיה ואת ביטוייהן וגלגוליהן השונים (למשל: האמונה באל אחד; מקומו של האדם בעולם; תורת הגמול).
 • להכיר את המקרא כספרות שלרוב אינה מעלימה ומטשטשת חולשות אנוש.
 • לנקוט עמדה מנומקת ומבוססת כלפי ערכים, תפיסות עולם ודמויות במקרא.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss