education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
כיתות א'-ב'
סיפורי אברהם
 

 

   

     

 

 

   

   

 

 הפרקים והפסוקים הנלמדים:

 

בראשית י"ב 9-1, י"ג 18-2, ט"ז או כ"א 21-1, י"ז, י"ח, י"ט 29-1, כ"ג, כ"ד, כ"ה 11-7.

 

 נושאים, מושגים ותכנים להדגשה - במהלך ההוראה:

 • אברהם ושרה זוכים להבטחה אלוהית שיהיו להם צאצאים רבים ומכובדים       
  (י"ג 16, י"ז 6-3, 20-15, כ"ב 18-15).
 • אלוהים מבטיח לאברהם שצאצאיו יירשו את ארץ כנען          
  (י"ב 7-6, י"ג 17-14, י"ז 8-4, 16-15).
 • מסעות אברהם בארץ מקנים לו חזקה עליה (י"ג 17-14).
 • המילה היא אות לברית בין ה' לבין אברהם וזרעו (י"ז 1 - 12א).
 • אלוהים מבטיח לאברהם שגם ישמעאל בנו יהיה לגוי גדול (י"ז 20).
 • אברהם מתווכח עם אלוהים ואלוהים מקבל את עמדתו המוסרית של אברהם
  (י"ח 32-20).
 • מיעוט של עושי טוב עשוי להציל עיר שלמה של חוטאים מפני חורבן
  (י"ח 32-17).
 • חורבן סדום ועמורה הוא תוצאה של החטאים הכבדים של אנשיהם
  (י"ט 25-1).
 • ניסיון
 • הכנסת אורחים.

 

 נושאים ומושגים להרחבה - מעבר להקשר המקראי:

 • הבטחה אלוהית
 • הכנסת אורחים
 • ברית מילה
 • מהפכת סדום ועמורה
 • ניסיון
 • מערת המכפלה.

 

 ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:

 

בראשית י"ב 1

"לֵךְ לךָ מארצךָ... אשר אראֶךָּ"

בראשית י"ב 7

"לזרעֲך אֶתן את הארץ הזאת"

בראשית י"ג 8

"כי אנשים אַחים אנחנו"

בראשית י"ג 17

"קום התהלך בארץ לְאָרְכָּהּ וּלְרָחְבָּהּ"

בראשית ט"ז 12

"פרא אדם, ידו בַכֹּל וְיד כֹּל בּו"

בראשית י"ח 10, 14

"כָּעֵת חַיָּה"

בראשית י"ח 21

"הַכְּצַעֲקָתָהּ"

בראשית י"ח 25

"הֲשֹׁפֵט כל הארץ לא יעשׂה משפט"

בראשית י"ט 4

"מִנַּער ועד זקן"

בראשית י"ט 11

"הִכּוּ בַּסַנוֵרים"

בראשית י"ט 11

"מִקָטֹן ועד גדול"

בראשית י"ט 26

"נציב מֶלח"

בראשית כ"א 16

"כִּמְטַחֲוֵי קֶשת"

בראשית כ"ג 4

"גֵּר ותושב אָנֹכִי עִמָּכֶם"

בראשית כ"ד 1

"זָקֵן בָּא בַּיָּמִים"

בראשית כ"ד 17

"הַגְמִיאִינִי נא מעט מים מִכַּדֵּךְ"

בראשית כ"ד 57

"נקרא לַנַּעֲרָ ונשאֲלה את פִּיהָ"

בראשית כ"ה 8

"בּשֵׂיבה טובה"

 מטרות:

 • לדעת מה מסופר במקרא על היווצרות האנושות והעם ועל מקומו של עם ישראל בין העמים, ולהכיר את גישות המחקר לנושאים אלה.
 • להכיר ולבחון דמויות בתולדות העם דוגמת האבות והאמהות, נביאים, שופטים, מלכים ודמויות נוספות.
 • להכיר את המקרא כספרות שלרוב אינה מעלימה ומטשטשת חולשות אנוש.
 • לנקוט עמדה מנומקת ומבוססת כלפי ערכים, תפיסות עולם ודמויות במקרא.
 • להכיר כי הזיקה של עם ישראל לארץ ישראל, בחלק ניכר של הספרים הנלמדים, היא אחד המסרים המרכזיים של ספרות המקרא.
 • להכיר את מבנה הספר כולו על חלוקותיו (תנ"ך, סדר הספרים, חלוקה לפרשיות, לפרקים ולפסוקים) וכן את טעמי המקרא הבסיסיים, המלמדים על חלוקת הפסוק ועל קריאתו הנכונה.
 • לדעת כי המקרא הוא טקסט שהועבר מדור לדור ובמהלך מסירתו חלו בו תופעות הכרוכות במסירת נוסח (למשל: קרי וכתיב, שיכול אותיות).
 • להכיר את לשון המקרא כרובד קדום של העברית (אוצר מילים, תחביר).
 • להבין את יעדי השימוש בפרשנות ואת אופיה לדורותיה (פרשנות פנים-מקראית, חז"ל, ימי הביניים ועד פרשנות חדשה) ולשיטותיה (כגון: פשט ודרש, ביקורת המקרא), ואת נסיבות התפתחותן.
 • לדעת להשתמש באמצעי עזר שונים כמו קונקורדנציה, מילון, אנציקלופדיה, אטלס, מאגרי מידע ממוחשבים ומתוקשבים.
 • להכיר בחשיבות המקרא כתשתית לספרות שהתפתחה בעקבותיו (כגון: ספרות חיצונית, ספרות חז"ל, הספרות העברית החדשה).
 • להכיר את השפעתו של המקרא על עיצוב הזהות היהודית והישראלית.
 • להכיר את השפעתו של המקרא על הדתות המונותאיסטיות האחרות ועל תרבותן.
 • להכיר את דרכי העיצוב של מוטיבים ומסרים מקראיים בתחומים שונים כגון: קולנוע, ספרות ואמנות.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss