education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
כיתות א'-ב'
סיפורי יצחק
 

 

   

     

 

 

         

 

 הפרקים והפסוקים הנלמדים:

בראשית כ"ה 34-19, כ"ו 4-1, 14-12, כ"ז, כ"ח 9-1

 נושאים, מושגים ותכנים להדגשה - במהלך ההוראה:

 • אלוהים חוזר על הבטחת הזרע והארץ גם ליצחק (כ"ו 4-1).
 • עושר עלול לגרום קנאה, ריב ומחלוקת (כ"ו 14-12).
 • ברכַּת אב לבנו מקנה לַבֵּן עליונות וכוח בתחום הכלכלי, במעמד החברתי ובמצב המדיני בעתיד (כ"ז 41-28).
 • האבות והאמהות של האומה התייחסו בשלילה לנישואי בניהם עם בנות עמי כנען
 • (כ"ד 4-2, כ"ז 46 - כ"ח 9).
 • בכורה.

 

 נושאים ומושגים להרחבה - מעבר להקשר המקראי:

 • בכורה
 • ברכה

 

 ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:

 

בראשית כ"ה 27

"איש תָּם ישֵׁב אֹהָלִים"

בראשית כ"ה 30

"הַלְעִיטֵנִי נא מן הָאָדֹם הָאָדֹם הזה"

בראשית כ"ה 34

"נְזיד עֲדָשים"

בראשית כ"ז 1

"וַתִּכְהֶיןָ עֵינָיו מֵרְאֹת"

בראשית כ"ז 4 (14)

"מַטעמים כַּאֲשר אהבתי"

בראשית כ"ז 22

"הקול קול יעקב והידים ידי עֵשָו"

בראשית כ"ז 28

"וְיִתֶּן לְךָ האלהים מִטַּל השמים וּמִשְמַנֵּי הארץ וְרֹב דגן ותירֹשׁ"

 

 מטרות:

 • לדעת מה מסופר במקרא על היווצרות האנושות והעם ועל מקומו של עם ישראל בין העמים, ולהכיר את גישות המחקר לנושאים אלה.
 • להכיר את המקרא כספרות שלרוב אינה מעלימה ומטשטשת חולשות אנוש.
 • לנקוט עמדה מנומקת ומבוססת כלפי ערכים, תפיסות עולם ודמויות במקרא.
 • להכיר כי הזיקה של עם ישראל לארץ ישראל, בחלק ניכר של הספרים הנלמדים, היא אחד המסרים המרכזיים של ספרות המקרא.
 • להכיר את מבנה הספר כולו על חלוקותיו (תנ"ך, סדר הספרים, חלוקה לפרשיות, לפרקים ולפסוקים) וכן את טעמי המקרא הבסיסיים, המלמדים על חלוקת הפסוק ועל קריאתו הנכונה.
 • לדעת כי המקרא הוא טקסט שהועבר מדור לדור ובמהלך מסירתו חלו בו תופעות הכרוכות במסירת נוסח (למשל: קרי וכתיב, שיכול אותיות).
 • להכיר את לשון המקרא כרובד קדום של העברית (אוצר מילים, תחביר).
 • להבין את יעדי השימוש בפרשנות ואת אופיה לדורותיה (פרשנות פנים-מקראית, חז"ל, ימי הביניים ועד פרשנות חדשה) ולשיטותיה (כגון: פשט ודרש, ביקורת המקרא), ואת נסיבות התפתחותן.
 • לדעת להשתמש באמצעי עזר שונים כמו קונקורדנציה, מילון, אנציקלופדיה, אטלס, מאגרי מידע ממוחשבים ומתוקשבים.
 • להכיר בחשיבות המקרא כתשתית לספרות שהתפתחה בעקבותיו (כגון: ספרות חיצונית, ספרות חז"ל, הספרות העברית החדשה).
 • להכיר את השפעתו של המקרא על עיצוב הזהות היהודית והישראלית.
 • להכיר את השפעתו של המקרא על הדתות המונותאיסטיות האחרות ועל תרבותן.
 • להכיר את דרכי העיצוב של מוטיבים ומסרים מקראיים בתחומים שונים כגון: קולנוע, ספרות ואמנות.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss