education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
כיתות א'-ב'
סיפורי יוסף
 

 

   

     

 

    

 

 הפרקים והפסוקים הנלמדים:

בראשית ל"ז, ל"ט, מ', מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד, מ"ה, מ"ו 7-1, 34-28, מ"ט 33-28, נ'

הערה: בפרקים מ'-מ"ט רשאים המורים ללמד חלק מהחומר בסיפור בעל-פה.

 נושאים, מושגים ותכנים להדגשה - במהלך ההוראה:

 • הגעת יוסף למצרים, אף שנגרמה מסיבות בלתי ראויות, כוּוְנה לטובה (מ"ה 8-4, נ' 20).
 • תוכניתו של יוסף ופעילותו במצרים הצילו את משפחתו, את מצרים ואת שאר העולם ממוות ברעב בשבע השנים הרעות (מ"א 36-33, 49-46, 57-53, מ"ב 3-1, מ"ה 11-9, מ"ז 12-11).
 • קנאת אחים
 • כותנת פסים
 • חלומות.

 

 נושאים ומושגים להרחבה - מעבר להקשר המקראי:

 • קנאת אחים
 • בן זקונים
 • כתונת פסים
 • התנכרות
 • חלומות.

 

 ניבים, ביטויים וקטעים לבקיאות:

 

בראשית ל"ז 3

"בֶן זְקֻנִים"

בראשית ל"ז 8

"הֲמָלךְ תִמלך עלינו אִם מָשול תִּמשֹׁל בָּנוּ"

בראשית ל"ז 16

"את אַחַי אָנֹכי מבקש"

בראשית ל"ז 19

"בעל החלמות"

בראשית ל"ז 22

"אַל תִּשפְּכוּ דם"

בראשית ל"ז 24

"והבור רֵק אין בו מים"

בראשית ל"ז 27

"כי אָחינוּ בְשָׂרֵנוּ הוא"

בראשית ל"ז 33

"טָרֹף טֹרַף יוסף"

בראשית ל"ט 2

"איש מצליח"

בראשית ל"ט 6

"יְפֵה תֹאַר וִיפֵה מראֶה"

בראשית ל"ט 19

"וַיִּחַר אַפּו"

בראשית מ' 8

"לֵאלהים פִּתרונים"

בראשית מ' 14

"ועשׂיתָ נא עִמָּדי חָסד"

בראשית מ' 20

"יום הֻלֶּדֶת"

בראשית מ"א 5

"עֹלות בְּקָנֶה אחד"

בראשית מ"א 9

"את חֲטָאַי אני מזכיר היום"

בראשית מ"א 13

"אֹתִי הֵשיב על כַּני"

בראשית מ"א 21

"ולא נודע כּי בָאוּ אל קִרבֶּנָה"

בראשית מ"א 40

"ועל פּיךָ יִשַּׁק כּל עַמִּי"

בראשית מ"ב 6

"המַשבּיר לכל עַם האָרץ"

בראשית מ"ב 7

"וַיְדבּר אִתָּם קָשׁות"

בראשית מ"ב 38

"והורדתם את שֵׂיבָתי בְּיָגון שְׁאולָה"

בראשית מ"ג 11

"מִזִּמְרַת הָאָרֶץ"

בראשית מ"ג 30

"נִכְמְרוּ רחמָיו"

בראשית מ"ד 4

"לָמה שִׁלַּמתם רָעה תחת טובה"

בראשית מ"ד 17

"חָלילה לי מֵעֲשׂות זֹאת"

בראשית נ' 20

"וְאַתֶּם חֲשַבְתֶּם עָלַי רעה, אלהים חֲשָׁבָהּ לטֹבה"

 

 מטרות:

 • לדעת מה מסופר במקרא על היווצרות האנושות והעם ועל מקומו של עם ישראל בין העמים, ולהכיר את גישות המחקר לנושאים אלה.
 • להכיר את המקרא כספרות שלרוב אינה מעלימה ומטשטשת חולשות אנוש.
 • לנקוט עמדה מנומקת ומבוססת כלפי ערכים, תפיסות עולם ודמויות במקרא.
 • להכיר כי הזיקה של עם ישראל לארץ ישראל, בחלק ניכר של הספרים הנלמדים, היא אחד המסרים המרכזיים של ספרות המקרא.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss