education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מאמרים והעשרות
 

 

למאמרים ולהעשרות בנושא בריאת העולם

 

למאמרים ולהעשרות בנושא  אבות האומה

 

למאמרים ולהעשרות בנושא עבדות וחירות

 

למאמרים ולהעשרות בנושא מהתנחלות לשופטים ולמלוכה

 

למאמרים ולהעשרות בנושא מלוכה

 

למאמרים ולהעשרות בנושא עם אחד שתי ממלכות - מלכים

 

למאמרים ולהעשרות בנושא עם אחד שתי ממלכות - ירמיה

 

למאמרים ולהעשרות בנושא עם אחד שתי ממלכות - ישעיה

 

למאמרים ולהעשרות בנושא גאולה ותקומה - עזרא

 

למאמרים ולהעשרות בנושא גאולה ותקומה - תהלים ויחזקאל

 

הרצאה מצולמת, שוליים חברתיים במגילת רות ובישראל 2017, גל גבאי

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/10/2017  

עדכוני rss