education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תוכנית עולים חדשים במסגרת 30% - 70%
 

 

 

הכתובים המקראיים תכנית 70%

 

הנושא:

 

ראשית

בריאת העולם

 

בראשית:  א', ב', ג', ד', ו' 5 – 22, ט' 1 – 17, י"א 1 – 9

 

אבות האומה

 

בראשית: י"ב, י"ז, י"ח, כ"א 1 – 21, כ"ב 1 – 19, כ"ג, כ"ז כ"ח, כ"ט, ל' 1 – 26*, ל"ה 23 – 29*, ל"ז, מ"ד 18 – 34, מ"ה 1 – 16.

 

 

עבדות וחירות

 

שמות: א', ב', ג' 1- 14, י"ד 15 – 31

 

הנושא:

 

עם וארצו

מההתנחלות לשופטים ולמלוכה

יהושע:  א' 1 – 11, ב'

שופטים:  ב' 6 – 23*

שמ"א:  א', ח', ט' – י' 1, ט"ז, י"ז 1 – 11, 17 – 20, 32 - 54, כ"ח

שמ"ב:  ז' 1 – 17

עם אחד שתי ממלכות

מל"א:  ג', י"א 1 - 13, 26 – 43, י"ב, כ"א

מל"ב: י"ז, כ"ד 8-20, כ" ה

ירמיהו:  כ"ח

ישעיה: א' 1 – 20, ב' 1- 4

גאולה ותקומה

עזרא:  א' 1- 7

יחזקאל ל"ז 1 - 14

תהילים: קל"ז

 

הנושא:

 

הכתובים המקראיים תוכנית 30%

 

 

המסגרת החוקית של העם


חומרי עזר למורה:

פרקי חוק 1

 

פרקי חוק 2

פרקי חוק 3

 

 

שמות:  י"ט, כ' 1 – 18

ויקרא:  י"ט 1- 4, 9 – 18, 32 – 37.

דברים:  ו' 1 – 15, ט"ז 1 – 20;  י"ז 8 – 20  

 

רות – הגיורת הראשונה

 

חומרי עזר למורה:

רות א'

רות ב'

רות ג'

רות ד'

 

 

 

רות: א', ב', ג', ד'

*פרקי ההלימה בתוכנית 70%- פרקים שלא יילמדו: בראשית ל' 1-26, ל"ה 29-23, שופטים ב' 23-6

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/10/2017  

עדכוני rss