education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
נושאי הלימוד להוראת המקרא
מגן חובה ועד כתה ו'
 

התכנית מחייבת את עקרון המחזוריות, משום שחומר הלימודים אינו מתמצה בלימוד חד פעמי ומשום שעם השנים מסוגל הלומד לקלוט תכנים וערכים נוספים. לפיכך נקבע:

  • מחזור ראשון בתורה יילמד בכיתות א'-ו'.
  • מחזור ראשון של נביאים ראשונים יילמד בכיתות ד'-ז'.

 

כתה

תורה

נ"ך

גן חובה

סיפורי תורה

 

א'-ב'

בראשית

 

ג'

שמות

 

ד'

במדבר

יהושע, שופטים (תחילת הספר)

ה'

ויקרא

שופטים, שמואל ופרקים נלווים מספר תהילים

ו'

דברים

שמואל ופרקים נלווים מספר תהילים ודברי הימים, יונה, אסתר, רות

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/03/2015