education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
נושאי וחומרי לימוד
 
נושאי הלימוד
 

כתה

תורה

נ"ך

א'-ב'

בראשית

 

 

 

                   

 

תורה: בראשית

פירוט

  1. הוראת ספר בראשית תתחיל לאחר שהתלמידים רכשו את יכולת הקריאה. יתרונה של התחלה זו הוא בכך שניתן זמן רב להוראת ספר בראשית, וזה מאפשר התקדמות איטית אגב התמודדות עם ראשית הקריאה המשכלת.
  2. רצוי לסיים את הוראת הסדרות "בראשית" ו"נח", המהוות יחידה לעצמה, בסוף כיתה א', כדי שחופשת הקיץ לא תפגום ברציפות ההוראה.
  3. עד סיום כיתה ב' יסיימו הלומדים את הספר כולו. הזמן העומד לרשות המורה מאפשר לימוד תוך כדי גיוון בפעילויות. הדגש יושם על ידיעת הסיפור עצמו ועל יצירת חוויה רגשית, בלי לוותר על היסודות האינטלקטואליים.

 

בשנות הלימוד הראשונות יהיה הלימוד חווייתי, רגשי בעיקרו, ויבקש להגיע למטרות החינוכיות בדרך ההזדהות (אמפתיה).

הלמידה בבית הספר היסודי צריכה להביא לידי יצירת תשתית של ידע ובקיאות בחמשת חומשי התורה ובנביאים ראשונים. אין כל אפשרות של הוראה אינטנסיבית בכיתות העליונות בבית הספר היסודי ובחטיבות העליונות בלי תשתית זו. מכאן החשיבות של צמידות לסדר הספרים ולחזרה על הפסוק והכתוב כלשונו.

המורה יעודד את תלמידיו ללמוד בעל פה קטעים נבחרים מחומר הלימוד. זכירת הכתוב כלשונו מעשירה את לשון התלמידים, יוצרת מערכת של אסוציאציות ועשויה אף להגביר את הבנת הכתוב ולחזק את המכנה המשותף התרבותי של עמנו.

התלמידים ילמדו לפרש את הכתובים בעזרת טעמי המקרא הבסיסיים, המלמדים על חלוקתו של הפסוק ועל קריאתו הנכונה.

בכיתה ב' ילמדו רק את המפסיקים הראשיים: סוף פסוק (סילוק), אתנחתא (אתנח).

 

 

 

הצעות למורה ודוגמאות לרצפי הוראה

 

מ"סיפורי התורה" להוראת התורה / י"מ רוזנברג

  למסמך  

 

על מקומה של ההגדה בהוראת התורה שבכתב / י"מ רוזנברג

  לאתר

 

הצעת דרכים להוראת ספר בראשית בכיתות א-ב / י"מ רוזנברג

  למסמך

 

הוראת המקרא על דרך הפרשנות היוצרת של הילדים / מינה כהן, מיכל פדואה

  למסמך

 

מתוך סיפורי יוסף ואחיו – עוד דגם הוראה / הרב יצחק ברקוביץ

 למסמך

 

האם מתאימה ההוראה בגישה המותאמת  (היחידנית) להוראת המקרא בביה"ס הממ"ד? / י"מ רוזנברג

  לאתר

 

לדמותו של עשו - על הוראת דמויות מקראיות בביה"ס / דר' צבי וינברג

  לאתר

 

לקראת לימוד בראשית, פרק א' / שלמה גולדשמידט

 למסמך

 

 

מתוך קטלוג חומרי למידה והוראה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/03/2015