education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
נושאי וחומרי לימוד
 
נושאי הלימוד
 

כתה

תורה

נ"ך

ג'

שמות

 

 

 

                   

 

תורה: שמות

פירוט

 1. הוראת ספר זה תתחלק לחמישה חלקים:  
   - גלות וגאולה   
   - מעמד הר סיני
   - הלכות ומשפטים         
   - מעשה העגל  
   - מלאכת המשכן
 2. לשני החלקים הראשונים יוקדשו כ – 60-70 שיעורים.
 3. עם תחילת לימוד הפרשות ההלכתיות בפרק י"ב יתחילו הלומדים בהדרגה לקרוא את פירושו של רש"י.
 4. בסדרת "משפטים" נפגש הלומד לראשונה עם מערכת הלכות, שניסוחן קצר והצורך בהרחבתן מרובה. לפיכך יש להקציב זמן רב להוראת הפרשה: כ- ‏50 שיעורים. יש בכך גם תרומה להכנת התלמידים ללימוד תורה שבעל פה.
 5. למעשה העגל אין צורך להקדיש יותר מ- ‏5 שיעורים.
 6. להוראת מעשה המשכן יש להקדיש כ- ‏20 שיעורים. להוראת פרשות אלה מוקדש זמן רב יחסית, כדי שיהיה אפשר ללמוד את מעשה המשכן וכליו תוך שימוש במונחי התורה. מעשה המשכן יילמד פעם אחת על פי הסדרות "ויקהל" ו"פקודי", ואין צורך ללמוד את הסדרות "תרומה" ו"תצוה".          
  ההוראה תתבסס על בניית המשכן והרכבתו, או לפחות על שרטוטים שיבצעו התלמידים עצמם.
  לימוד פרק מ' בספר שמות יושלם בלימוד אקסטנסיבי של פרקים ט'-י' בספר ויקרא.

 

ההוראה בכיתות ב'-ג' תיעשה בדרך הדרגתית: קריאה, תוך הקפדה על קריאה נכונה, הבנה ראשונית (על פי הפשט), סיפורו של הכתוב על ידי הלומד, לימוד בעל פה של פסוקים מסוימים. בלימוד רש"י יתחילו בכיתה ג', בלימוד פרק י"ב בספר שמות, שהוא הפרשה ההלכתית הראשונה שהתלמידים מגיעים אליה.

התלמידים ילמדו לפרש את הכתובים בעזרת טעמי המקרא הבסיסיים, המלמדים על חלוקתו של הפסוק ועל קריאתו הנכונה.

בכיתה ב' ילמדו רק את המפסיקים הראשיים: סוף פסוק (סילוק), אתנחתא (אתנח).

בכיתה ג' יילמדו הזקפים.

 

 

 

הצעות למורה ודוגמאות לרצפי הוראה

 

על שילוב פירושו של רש"י בהוראת התורה  / יהושע מנחם רוזנברג

 למסמך

 

 

דוגמאות להוראת יחידות מן החלק ההלכתי בתורה / יהושע מנחם רוזנברג

 למסמך

 

 

פעילות קולית - דו שיח / מלכה שנולד

  למסמך

 

פעילות בכתיבה / מלכה שנולד

  למסמך

 

משחק הכסאות / מלכה שנולד

 למסמך

 

סרט הזמן בהוראת חומש שמות / מלכה שנולד

 למסמך

 

פעילות חלוקת פסוקים על פי טעמי המקרא / מלכה שנולד

 למסמך

 

פעילות למידה במקרא באמצעות מחשב / מלכה שנולד

 למסמך

 

דוגמאות לארגון חומר ספר שמות

 למסמך

 

הוראת השימוש בטבלה בכיתה הנמוכה / מלכה שנולד

 למסמך

 

השלמת פערים בכתוב  - "משה", יאנוש קורצ'ק

 למסמך

 

 

מתוך קטלוג חומרי למידה והוראה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/03/2015