education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
טיפוח אוריינות מדעית-טכנולוגית
על המשימות
 

חזרה לרשימת הנושאים

 

כל משימה מתחילה בתיאור מקרה (קונטקסט מסגרת) לרוב אותנטי מחיי היום-יום לצורך הגברת ההנעה של התלמידים, לאחריו מספר שאלות שמתייחסות לתיאור המקרה. למשימות הקשרים בדגש על: בריאות, סכנות, משאבים, סביבה וגבולות המדע והטכנולוגיה. ההקשרים מוצגים בהיבטים אישיים, חברתיים וגלובליים.   

 

המשימות מאפשרות הערכת התלמידים בארבעה תחומים:

  1. ידע של מדע – ידע מתחומי הדעת: מדעי החומר (כימיה-פיזיקה), מדעי החיים ומדעי כדור-הארץ והיקום. בחלק מהשאלות  נדרש ידע קודם פורמלי או בלתי פורמלי. בחלק מהשאלות המידע לביצוע המשימה נמצא בטקסט.
  2. ידע על מדע – התייחסות לטבעו של המדע, טבעה של הטכנולוגיה, אופיו של מחקר מדעי, הסברים מדעיים והשפעת המדע והטכנולוגיה על החברה.
  3. מיומנויות – זיהוי שאלות מחקר, יישום ידע רלוונטי, פרשנות של נתונים והסבר של רעיונות.
  4. תגובות רגשיות – הבעת עמדה והנמקתה.

 

לכל משימה מצורף מחוון שכולל: נושא/ים בתכנית הלימודים הרלוונטיים למשימה, הקשר/ים של המשימה, המקורות למידע שבמשימה, המטרות של כל שאלה, תשובה ו/או תשובות אפשריות וציינון.

המשימות יכולות לשמש הן לצורכי הוראה-למידה והן לצורכי הערכה.

המשימות שמופיעות באתר הן בגרסת ניסוי ללא עריכה לשונית. הן ישוכתבו לאחר קבלת משוב מהשטח.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/08/2010  

עדכוני rss