education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
חינוך גופני
תכנית לימודים לכיתות ג'-י"ב ולחינוך המיוחד, לכל המגזרים, תשס"ו
 

מטרת- העל של התכנית היא לעצב, לפתח ולטפח אצל התלמיד דפוסי פעילות והתנהגות גופנית וספורטיבית במסגרת עבודת צוות בגבולות הפוטנציאל האישי. זאת, להבטחת איכות חייו, בריאותו ואישיותו ההרמונית בהווה ובעתיד. התכנית מציבה יעדים ספציפיים בתחום הגופני, החברתי, ההכרתי, ובתחום הרגש והאופי. בכל סוג-יעדים, התכנית מפרטת את המיומנויות וההתנהגויות ואת תחומי הידע, ההבנה והמודעות הנדרשים.

 

להלן קובצי התכנית:

 

 חברי הועדה ותוכן העניינים

 מבוא

     רציונל

     מטרות

     עקרונות ההוראה

     הערכה בתהליך ההוראה-למידה

     שילוב נושאי לימוד עיוניים

 התכנית לכיתות ג' - ו'

 התכנית לכיתות ז' - ט'

 התכנית לכיתות י' - י"ב

 נספחים

 שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים

 

 

 

 

הקבצים המצורפים הינם קובצי PDF

כדי לצפות בהם יש להשתמש בתוכנת Acrobat Reader,

גרסה 5.0 ומעלה.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/09/2013  

עדכוני rss