education - חינוך ספרות

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
שתי יחידות לימוד
נספח 1 - הצעות לארגון קבוצות שירים סביב עיקרון משותף
 

בקבוצות השירים המובאות בהמשך יש לראות דוגמאות בלבד. המורים מוזמנים ליצור קבוצות אחרות בהתאם לטעמם הספרותי ובהתאם לנטיות לבם של תלמידיהם ועל פי עקרונות ארגון שונים:תימטיים, מונוגרפיים, היסטוריים, פואטיים וכיוצא בזה.
לשם בניית מקבצים יוכלו המורים להיעזר באתר אינטרנט "שירשת"
וכן בתקליטור שירים בתערוכה, פרי פיתוח משותף של הצוות לספרות באגף לתכניות לימודים ושל מט"ח. התקליטור מופץ על-ידי מט"ח, רח' קלאוזנר 16, תל אביב.
השירים המסומנים בכוכבית* נכללים בתקליטור שירים בתערוכה, וכן במאגר שירה.

 

הצעה לארגון השירים:

א. קבוצות תימתיות

ב. שירים סביב מוטיבים

ג. בעקבות המקרא

ד. בעבקבות המיתולוגיה
ה. מבחר סונטים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/12/2012