education - חינוך ספרות

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
היחידה החמישית
להיות יהודי, להיות ישראלי: קולות וזהויות
 

הספרות העברית בדורות האחרונים שימשה, ובמידה רבה משמשת עדיין, זירה שבה נבחנות שאלות הנוגעות להיבטים שונים של ההוויה היהודית והישראלית. הנושא, כפי שמרמזת כותרתו, מעלה לדיון סוגיות של זהות אישית וקיבוצית כגון אלה המפורטות בהמשך. חלק מהן נובעות זו מזו או אף חופפות חלקית. המורים יחליטו עם תלמידיהם באילו מהנושאים יעסקו בהעמקה רבה יותר ובאילו מהם יסתפקו בהארה משנית. מטבע הדברים מזמין נושא זה גם התבוננות הלוקחת בחשבון תמורות היסטוריות בתחומים חברתיים ותרבותיים, לכן מומלץ לבחור במסגרת הוראת הנושא מגוון יצירות המייצג תקופות שונות וקולות שונים.

 

להלן כמה מהתחומים המרכזיים הנכללים בנושא:

  • יהודי וישראלי:

כיצד מבטאות יצירות ספרות שנכתבו בתקופות שונות את היחס בין שתי הגדרות זהות אלה? - המשכיות? ניגוד? סינתזה? איך מיוצגת ביצירות ההוויה הארץ-ישראלית מול הוויית הגולה?

 

סיפורת - עגנון: תמול שלשום; הזז: הדרשה; שנהר: ישראל צבי; בארון: כעלה נידף; ברטוב: של מי אתה ילד?; תמוז: חולות הזהב

  • "צברים" ו"עולים":

שורשיות והשתרשות. כיצד באים לידי ביטוי הזיקה לנופי הארץ ו"כאב שתי המולדות" ביצירותיהם של יוצרים עולים וביצירותיהם של ילידי הארץ בתקופות שונות?

שירה - ראב: לבי עם טלליך מולדת; ע. הלל: בסיבוב כפר סבא; רחל: הוי ארצי מולדתי; אצ"ג: רק זה שאהב; בנאי: נעילה; גולדברג: תל אביב ‎1935

 

סיפורת - אפלפלד: מכוות האור; קמחי: ליקוי ירח

מסה - איסקובה: דג הזהב והמדינה היהודית; א"ב יהושע: בחיפוש אחר הזמן הספרדי האבוד

  • החברה הישראלית:

תפיסת "כור ההיתוך" מול מציאות רב-תרבותית, ה"אנחנו" מול ה"אני". כיצד באים מתחים אידיאולוגיים, או בין-דוריים, או בין עדתיים לידי ביטוי ביצירות ספרות מנקודות תצפית שונות ועל רקע תמורות חברתיות-תרבותיות?

 

סיפורת - הזז: רחמים; ס' מיכאל: חסות; הנדל: רחוב המדרגות; זיכרונו נפגע; הראבן: עיר ימים רבים; העד; עוז: דרך הרוח; מנוחה נכונה; יהושע: בתחילת קיץ ‎1970; בלס: המעברה; אלמוג: שורשי אוויר; שיץ: שושן לבן שושן אדום; קנז: התגנבות יחידים

שירה - אלתרמן: שיר צלמי פנים; ביטון: שיר זהרה אלפסיה; אדף: שדרות

  • אדמת מריבה:

יחסי יהודים-ערבים. איך משתקף הסכסוך היהודי-ערבי ביצירות ספרות בתקופות שונות? אילו דימויים, רווחים ורווחים פחות, מיוחסים לערבים כ"אחרים" בספרות העברית? כיצד מבטאים יוצרים ערבים-ישראלים את זהותם התרבותית והלאומית?

 

סיפורת - סמילנסקי: לטיפה; ס' יזהר: השבוי; חרבת חזעה; תמוז: חולות הזהב;

שמאס: ערבסקות; בן אמוץ: סיפור על הגמל והניצחון; עוז: נוודים וצפע; יהושע: מול היערות; כנפני: ארץ התפוזים העצובים; הראבן: עיר ימים רבים

שירה - אלתרמן: מקרה פעוט; סומק: חוואג'ה ביאליק; עריידי: פעם אדבר; שמאס: דיוקן; סיוון: מוות וחיים ביד הלשון

 

חובה (45 שעות)

הרחבה (45 שעות)

 

 

ספרות חובה חובה

 

רומן

אחד מרומנים אלה:

 

אפלפלד אהרון

מכוות האור (הקיבוץ המאוחד, תש"מ)

יהושע אברהם ב'

גירושים מאוחרים (הקיבוץ המאוחד, 1982)

מיכאל סמי

חסות (עם עובד, תשל"ז)

נבו אשכול

ארבעה בתים וגעגוע (זמורה ביתן, 2004)

שילה שרה

שום גמדים לא יבואו (עם עובד, 2005)

שלו מאיר

רומן רוסי (עם עובד, תשמ"ח)

 

סיפור קצר

ארבעה סיפורים מבין אלה:

 

ברנר חיים יוסף

עצבים (בין מים למים, הקיבוץ המאוחד, ‎1980; וכן: פרוייקט בן יהודה)

הזז חיים

הדרשה; רחמים (סיפורים נבחרים, דביר, תשל"ז)

הראבן שולמית

העד (בדידות, עם עובד, תשמ"ב)

יהושע אברהם ב'

מול היערות; בתחילת קיץ ‎1970 (כל הסיפורים, הקיבוץ המאוחד, ‎1993)

כנפני ע'סאם

ארץ התפוזים העצובים (מקום על פני האדמה, ון-ליר, תש"מ)

ס. יזהר

השבוי (שבעה סיפורים, הקיבוץ המאוחד, תשל"א)

סמילנסקי משה

לטיפה (בני ערב, חלק א', דביר, תשכ"ד)

עוז עמוס

דרך הרוח (ארצות התן, עם עובד, ‎1989)

תמוז בנימין

חולות הזהב (חולות הזהב, כתר, ‎1987)

 

שירה

חמישה שירים מבין אלה:

 

אדף שמעון

שדרות (המונולוג של איקרוס, גוונים, ‎1997)

אלתרמן נתן

מקרה פעוט (הטור השביעי, כרך א', הקיבוץ המאוחד, ‎1982)

ביטון ארז

שיר זהרה אלפסיה (ציפור בין יבשות, הקיבוץ המאוחד, ‎1990)

בנאי פרץ

נעילה (יפעת ולא משהו אחר, ספרית פועלים, ‎1982)

גולדברג לאה

תל אביב ‎1935 (עם הלילה הזה, ספרית פועלים, ‎1971)

גורי חיים

חשבון עובר (השירים, כרך ב', הקיבוץ המאוחד, ‎1998)

גרינברג אורי צבי

רק זה שאהב (ציונים ד') (כל כתביו, כרך ג', מוסד ביאליק, ‎1998)

חייק יואב

כרטיס ביקור (עיגול לפנים עיגול, ספרית פועלים, ‎1979)

יונתן נתן

היה לנו הכל; לאן היינו הולכים (שירים על אדמה ומים, ספרית פועלים, ‎1993)

סומק רוני

חוואג'ה ביאליק (גן עדן לאורז, זמורה ביתן, ‎1996)

סיון אריה

עפר מארץ ישראל; מוות חיים לשון (כף הקלע, הקיבוץ המאוחד, ‎1989)

עמיחי יהודה

אני רוצה למות על מיטתי; והגירת הורי; לאם (שירי יהודה עמיחי, כרך א': שירים 1962-1948, שוקן, 2002-2004)

עריידי נעים

פעם אדבר (איך אפשר לאהוב, עקד, ‎1972)

ראב אסתר

לבי עם טלליך מולדת; לאב (כל השירים, זמורה ביתן, ‎1994)

רחל

הוי ארצי הורתי; אל ארצי (שירת רחל, דבר, ‎1975)

שמאס אנטון

דיוקן (שירה צעירה, אנתולוגיה, עקד, ‎1980)

רביקוביץ דליה

רחיפה בגובה נמוך (כל השירים עד כה, הקיבוץ המאוחד, ‎1995)

 

 

ספרות בחירה הרחבה

 

רומן

 

אלמוג רות

שורשי אוויר (כתר, ‎1987)

בלס שמעון

המעברה (עם עובד, תשכ"ד)

ברנר יוסף חיים

בחורף (בחורף, מסביב לנקודה, דביר, ‎1988)

ברטוב חנוך

של מי אתה ילד? (עם עובד, 1970); רגל אחת בחוץ (עם עובד, תשנ"ד)

גרוסמן דוד

חיוך הגדי (הקיבוץ המאוחד, ‎1983)

הנדל יהודית

רחוב המדרגות (הקיבוץ המאוחד, ‎1998); החמסין האחרון (הקיבוץ המאוחד, תשנ"ג)

הראבן שולמית

עיר ימים רבים (עם עובד, ‎1980)

חביבי אמיל

האופסימיסט (מפרש, ‎1984)

יהושע אברהם ב'

גירושים מאוחרים (הקיבוץ המאוחד, תשמ"ב)

סוויסה אלברט

עקוד (הקיבוץ המאוחד, ‎1990)

סמילנסקי יזהר

מקדמות (זמורה-ביתן, ‎1992)

סרי דן בניה

עוגיות המלח של סבתא סולטנה (כתר, ‎1988)

עגנון ש"י תמול שלשום (שוקן, 1998)

עוז עמוס

מנוחה נכונה (עם עובד, תשמ"ב); קופסה שחורה (עם עובד, תשמ"ז)

עמיר אלי

מפריח היונים (עם עובד, ‎1993)

קנז יהושע

התגנבות יחידים (עם עובד, תשמ"ז)

רביניאן דורית

החתונות שלנו (עם עובד, ‎1999)

שבתאי יעקב

זיכרון דברים (מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור, תשל"ז)

שיץ דוד

שושן לבן שושן אדום (כתר, ‎1988)

שמאס אנטון

ערבסקות (עם עובד, ‎1986)

שמיר משה

פרקי אליק (עם עובד, תשל"ג)

תמוז בנימין

הפרדס (הקיבוץ המאוחד, תשל"ב)

 

סיפור קצר

 

אורפז יצחק

על חודו של כדור (עשב פרא, הקיבוץ המאוחד, ‎1979)

איני לאה

עד שיעבור כל המשמר כולו (גיבורי קיץ, הקיבוץ המאוחד, ‎1991)

אלמוג רות

סוסים (תיקון אמנותי, כתר, ‎1993)

בארון דבורה

כעלה נידף (פרשיות, מוסד ביאליק, 2001)

בן אמוץ דן

סיפור על הגמל והניצחון (ארבעה וארבעה, ספרית פועלים, ‎1950)

בן נר יצחק

עתליה (אחרי הגשם: שלושה סיפורים, כתר, ‎1979)

הזז חיים

רחמים (סיפורים נבחרים, דביר, תשל"ז)

הנדל יהודית

זיכרונו נפגע (נכתב בתש"ח, רשפים, 1989; וכן: אנשים אחרים הם - סיפורים, הקיבוץ המאוחד, 2000)

חביבי אמיל

שעתו הטובה של מחמוד (מקום על פני האדמה, ון-ליר, תשמ"א)

ליברכט סביון

חדר על הגג (תפוחים מן המדבר, כתר, ‎1986)

מגן מירה

גרברות בחצי המחיר (אל תכה בקיר, הקיבוץ המאוחד, תשנ"ז)

סמילנסקי יזהר

חרבת חזעה (ארבעה סיפורים, הקיבוץ המאוחד, 1984; וכן: חרבת חזעה ועוד שלושה סיפורי מלחמה, זמורה ביתן, 1989)

עוז עמוס

נוודים וצפע (ארצות התן, עם עובד, ‎1989)

קמחי אלונה

ליקוי ירח (אני אנסטסיה, כתר, ‎1996)

רז אברהם

שעת הקבלה של פרופ' ק.ג. זליגמן (מדריך ללקט סיפורים - חוברת עזר למורים, תרבות וחינוך, ‎1967)

שחם נתן

שבעה מהם (סתיו ירוק, ספרית פועלים, ‎1979)

שנהר יצחק

ישראל צבי (ילקוט סיפורים, יחדיו, תשכ"ז)

 

רשימות ומסות

 

אחד העם

חיקוי והתבוללות (על פרשת דרכים, דביר, תשכ"ח)

איסקובה אנה

דג הזהב והמדינה היהודית (אלפיים ‎16, עם עובד, ‎1998)

בן עזר אהוד

במולדת הגעגועים המנוגדים (מסת מבוא לספר) (זמורה ביתן, תשנ"ב)

ברטוב חנוך

אני לא הצבר המיתולוגי (אני לא הצבר המיתולוגי, עם עובד, תשנ"ה)

יהושע א"ב

אני ישראלי; בחיפוש אחר הזמן הספרדי האבוד (הקיר וההר, זמורה ביתן, תשמ"ט)

כהנוב ז'קלין

שובר גלים (ממזרח שמש, הדר, ‎1978; מסה ועיון בספרות העברית, דביר, ‎1982)

עוז עמוס

העגלה המלאה והעגלה הריקה (ממורדות הלבנון, עם עובד, תשמ"ח)

אדף שמעון

לא ידעתי שכל זה שלי (פנים ‎11, סתיו ‎1999)

 

דרמה

 

אשמן אהרון

האדמה הזאת (מחזות, כרך ב', יסוד, תשל"ג)

אלתרמן נתן

כינרת, כינרת (הקיבוץ המאוחד, תשל"ג)

בר יוסף יוסף

בוצ'ה (אנשים קשים: ארבעה מחזות, עם עובד, ‎1986)

הורוביץ דני

צ'רלי קצ'רלי (אור עם, ‎1992)

יהושע אברהם ב'

לילה במאי (שוקן, ‎1974)

מונדי יוסף

סוגרים את הלילה (אור עם, ‎1990); זה מסתובב (אור עם, ‎1976)

מוסינזון יגאל

בערבות הנגב (אור עם, ‎1989); קזבלן (מרכז ישראלי לדרמה, תש"ך)

מזיא עדנה

המורדים (אור-עם, ‎1999)

סובול יהושע

ליל העשרים (אור-עם, ‎1990)

עמיחי יהודה

פעמונים ורכבות (שוקן, ‎1992)

רז אברהם

ליל העצמאות של מר שפי (הקיבוץ המאוחד, ‎1976)

שמיר משה

הוא הלך בשדות (אור עם, ‎1989)

 

שירה

 

הלוי יהודה

ציון הלא תשאלי (השירה העברית בספרד ובפרובנס, שירמן חיים, מוסד ביאליק, ‎1960)

שבזי שלום

אהבת הדסה (ספר שירי הרה"ג שלום שבזי; וכן: הזמנה לפיוט)

אלמוג אהרון

שיר ואפילוג (הצדעה לישראל: הילטון ירושלים, ספרית פועלים, ‎1977)

אלתרמן נתן

שיר צלמי פנים; דף מיכאל (עיר היונה, הקיבוץ המאוחד, 1978)

בן אמיתי לוי

שדות שבעמק (אדמה אדמתי, ספרית פועלים, ‎1985)

גורי חיים

ירושה (השירים, כרך א', הקיבוץ המאוחד, ‎1998); חשבון עובר (השירים, כרך ב')

גבי דניאל

(בנימין הרשב): פטר הגדול (שירי גבי דניאל, סימן קריאה, ‎1990)

דאוד סיהאם

השיבו לי את התמימות; אני אוהבת בדיו לבנה (אני אוהבת בדיו לבנה, ספרית פועלים, ‎1981)

דרוויש מחמוד

ואנו נאהב את החיים (מעבר לזכוכית ההיעדרות, תג, ‎1995); שירי אסיר (עיתון 77, יולי/ספטמבר ‎2000)

ויזלטיר מאיר

שיר על ירושלים (קח, מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור, ‎1973)

חקק בלפור

שני שירים על נהרות בבל (אגדת הדבש המר: שירים מן הפרדס, ‎1993)

טשרניחובסקי שאול

הוי ארצי מולדתי (כל כתבי שאול טשרניחובסקי, עם עובד, ‎1990)

ישורון אבות

שיר מס' ‎5 מתוך "שלושים עמוד" (כל שיריו, הקיבוץ האוחד, ‎1997)

משעול אגי

מואזין הטרנזיסטור (יומן מטע, כתר, ‎1987)

סיון אריה

ואריציות "אם ראשונים כמלאכים" (חיבוקים, עם עובד, ‎1986)

ע' הלל

בסיבוב כפר סבא; בוקר אביב (ארץ הצהרים, הקיבוץ המאוחד, תשכ"ח)

עמיחי יהודה

לאם (שירים 1962-1948, שוקן,‎1977); אהבת הארץ (שלוה גדולה - מבחר שירים, שוקן, ‎1994)

 

קולנוע ישראלי 

 

אזולאי הספרי חנה

שחור, ‎1994

ארוך יונתן

חיוך הגדי, ‎1986

בוקאי רפי

אוואנטי פופולו, ‎1986

ברבש אורי

מאחורי הסורגים, ‎1984

זוהר אורי

לול, ‎1988

ישורון יצחק (צפל)

נועה בת שבע עשרה, ‎1982

מילוא יוסף

הוא הלך בשדות, ‎1967

נאמן ג'אד יהודה

מסע אלונקות, ‎1977

נשר אבי

פעם הייתי, 2010

קישון אפרים

סאלח שבתי, ‎1964

שאול דרור

אדמה משוגעת, 2005

שור רנן

בלוז לחופש הגדול, ‎1987

שילה שמואל, מרון עמרי

עתליה, ‎1984

 

ביבליוגרפיה לקולנוע

 

בורשטיין יגאל

פנים כשדה קרב (הקיבוץ המאוחד, ‎1990)

גרץ נורית

סיפור מהסרטים - סיפורת ישראלית ועיבודה לקולנוע (האוניברסיטה הפתוחה, ‎1993)

פרידמן אריאל

על הקולנוע הישראלי בשנות ה-‎60 עד ה-‎90 (הטלוויזיה החינוכית, ‎1998)

שוחט אלה

הקולנוע הישראלי - היסטוריה ואידיאולוגיה (ברירות, ‎1991)

שניצר מאיר

הקולנוע הישראלי (כינרת, ‎1994)

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/11/2011