education - חינוך ספרות

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
היחידה החמישית
נשיות וגבריות: ייצוגי מִגדָר בספרות
 

הקדמה:

 

בכל טופס רשמי שאנו מתבקשים למלא קיימות משבצות המין: ז' או נ'. אנו ממלאים משבצות אלה ללא כל קושי, ממש כשם שאנו ממלאים את המשבצות של שמנו. למה, ולאילו צרכים חשוב ציון המין הביולוגי שלנו? מתי זה הכרחי, מתי זה מזיק ומתי זה מועיל לנו?

מה הקשר בין זכר לגבר מהצד האחד, לבין נקבה לאישה מהצד האחר? "אישה אינה נולדת אישה, היא נעשית אישה" כתבה סימון דה-בובאר. ומה לגבי הגבר? האם אנו נולדים להיות גברים ונשים או שהתרבות, ובכללה הספרות, מבנה את זהותנו המינית? ובמילים אחרות מה בין מין ביולוגי, שאתו אנו נולדים, לבין מִגדָר, אותה זהות מינית נרכשת הנראית לנו כה צפויה ומובנת מאליה?

 

אף כי שאלות אלה נבחנו בעיקר על ידי נשים במסגרת הביקורת הפמיניסטית של החברה והתרבות לתחומיה, יש מקום - ובעיקר בין מתבגרים צעירים - לבחון אותה באמצעות דיאלוג משותף בין בנות לבנים. מושא הבדיקה גם הוא מן הראוי שיהיה דו צדדי: ייצוגי גבריות וייצוגי נשיות ומערכת היחסים המתקיימת בין נשים לגברים במסגרת מערכת ייצוגים מגדרית זו.

 

העיסוק הביקורתי בייצוגי מִגדר הינו חלק מהותי ומרכזי בפרויקט דינמי ורב פנים המתקיים בעשורים האחרונים בתחומים שונים של ביקורת התרבות המערבית. במסגרת זו נבדק מחדש, דרך אופני התבוננות שונים ובשיטות פרשניות מגוונות, השיח ההגמוני - המערבי (ואצלנו - האשכנזי), הגברי, הלבן - כשיח המשקף ייצוגים של מה שנראה "טבעי", מובן מאליו ונכון תמיד, בבחינת אמיתות אוניברסליות. בדיקה ביקורתית זו מלווה בחתירה לחשוף את יחסי הכוחות העומדים מאחורי מערכת ייצוגים זו, את "בעלי הרווחים" המעוניינים בשכפולה ואת הקולות המודברים תחתיה או הנדחקים לשוליה.

הקולות הבלתי מיוצגים הללו יכולים להיות קולותיהם של מיעוטים אתניים, של "צבעוניים" שסבלו דיכוי והשפלה במסגרת התרבות המערבית ה"לבנה", של עמים שלמים שהתקיימו תחת שלטון קולוניאליסטי אירופאי במשך מאות שנים, וכן של נשים בתרבויות שונות המתנהלות על פי אמות מידה גבריות פטריארכליות. קולות שונים אלה עשויים לעתים להיפגש וליצור קואליציות סביב מצע אידיאולוגי משותף, אך לעתים הם גם מתפצלים ואף מתנגשים ביניהם.

 

(לעניין זה את ר' את הפרק "מה רוצה האישה: פמיניזם ופוסטמודרניזם", בספרו של גורביץ', פוסטמודרניזם, דביר 1997.)

 

הספרות, כמו תחומי אמנות אחרים, עשויה לשכפל ולחזק ייצוגי מגדר קיימים, כשם שהיא עשויה לקעקע אותם. כקוראי ספרות אנו עשויים להסכים עם סטריאוטיפים מיניים או לחשוף אותם בתור מה שהם ולפרק את חזותם האוניברסלית.

 

במסגרת הוראת הנושא יועלו שאלות מרכזיות כגון:

 

 

  • כיצד מיוצגות נשיות וגבריות ביצירות ספרות? אילו תכונות מיוחסות לדמויות גבריות ונשיות ביצירה? האם אלה תכונות סטריאוטיפיות (כגון: נשיות = פסיביות, רכות, רגשנות, נאמנות, תלות, "מלאכיות" אך גם חושניות, ארציות, ערמומיות, שטניות; לעומת גבריות = אקטיביות, קשיחות, שכלתנות, נועזות, עצמאות). ובהמשך לכך, ומה משתמע מחלוקה מעין זאת? באיזו מידה מוגדרות דמויות נשיות ביצירה על פי זיקותיהן כבנות, כרעיות, כאמהות ובאיזו מידה מוגדרות דמויות גבריות על פי תפקודן החברתי-תרבותי? למעשה כמעט בכל יצירת ספרות אפשר לבדוק שאלות הנוגעות לייצוגי מגדר, אך יש ודאי יצירות שבהן שאלות אלה הן מהותיות יותר.

סיפורת - כגון מעשה החולדה והבור; אובידיוס: פיגמליון; אפוליאוס: אמור ופסיכה; שטיינברג: בת ישראל; בין לבני הכסף; עגנון: שבועת אמונים; גבעת החול; בארון: כעלה נידף; פראדל; אלמוג: מרתה תמתי לנצח; הצטמצמות; פרנקל: דודי ורעי; כהנא-כרמון: במעלה גשר הברווז הירוק; ג' הראבן: רחמים; ו' וולף: אל המגדלור
שירה - ראב: פורטרט של אישה; גולדברג: היית לי כאדמה ברוכה; רביקוביץ: המריונטה; סינדרלהובאשר לעיצוב דמויות נשים על-פי הדגם המהופך (נשים חושניות, שטניות וכד') הנה דוגמאות אחדות:

סיפורת - פוקנר: ורד לאמילי; פוגל: חיי נישואים
שירה - הצרפתי: זה לי שנתיים; ביאליק: העיניים הרעבות
דרמה - אווריפידס: מדיאה; סטרינדברג: האב; העלמה יוליה; איבסן: הדה גבלר


  • ולהפך: האם ניכר ביצירה ערעור של דיכוטומיות מגדריות מקובלות, ואם כן, האם ערעור זה מוצג כרצוי או כמאיים? האם תפיסת העולם העולה מהיצירה מקבעת את הקיים או שואפת לטלטל אותו? שמרנית או מהפכנית? נשים בלבוש גברים ולהפך: מה משרתת התחפושת המגדרית? (חתרנות תחת הדיכוטומיה המגדרית? תחבולה קומית?)

    מעניין יהיה לבדוק כיוון זה למשל ביצירות האלה:

מדרש - המדרש על רחל
סיפורת - עגנון: גבעת החול; כהנא-כרמון: אני לא משותקת, אתה לא אילם; הר אבן שולמית: עיר ימים רבים; לפיד: גיא אוני; הורן: ארבע אמהות; בלזאק: סאראזין
שירה - ראב: אני תחת האטד; פוגל: בנטות היום; על חיורת יצועיכמו כן אפשר לשלב כאן סיפורים פמיניסטיים לילדים כגון:

הראבן גיל: אגדה חדשה; ברוך מירי (עורכת): נסיכה על סוס
יצירות שונות סובבות סביב תחפושות - נשים בלבוש גברים או להפך:
שקספיר: הלילה השנים-עשר; בשביס-זינגר: ינטל, בחור ישיבה; וולף וירג'יניה: אורלנדו


  • כיצד מוצגים יחסי הכוחות ו'חלוקת העבודה' בין נשים וגברים ב'רשות הכלל', כגון בזיקה למעמדם בתחום הדת וההלכה וכן בזיקה לכינון הלאום ולהקמת המדינה?

סיפורת - בארון: גניזה, נוסח א'; הראבן: עיר ימים רבים; לפיד: גיא אוני; הנדל: רחוב המדרגות; שלו: רומן רוסי


  • מיהו בעל "המבט" ביצירה: מי מתבונן במי, הגבר באישה או להיפך? אישה באישה? ומה משתמע מכך?

סיפורת - אובידיוס: פיגמליון; פּו: הדיוקן הסגלגל; שטיינברג: בין לבני הכסף; בת ישראל; הנדל: כסף קטן; ליברכט: בדרך לסיידר סיטי; פיילי: נושא של ילדות
שירה - אלתרמן: לבדך; ביאליק: העיניים הרעבות; ל' גולדברג: אולי אינך יפה כל-כך.


  • יוצרים מול יוצרות: האם קיימים הבדלים באופן הייצוג של דמויות גברים ושל דמויות נשים ביצירותיהם?

סיפור של שטיינברג לעומת סיפור של בארון; סיפור של כהנא-כרמון או של הנדל לעומת סיפור של א"ב יהושע או של עוז; שירים של פוגל או של אלתרמן לעומת שירים של ל' גולדברג או ראב


חובה ( 45 שעות )

 

 

הרחבה ( 45 שעות )

 

במסגרת שעות אלה יילמדו עוד יצירות, לפחות משני ז'אנרים. אפשר לבחור גם ביצירות נוספות מחלק החובה. כמו כן אפשר להקדיש חלק מהשעות לצפייה ולדיון בסרט.

הקצאת שעות להוראת היצירות במסגרת זאת על פי מפתח שעות מומלץ בעמ' 63.

 

 

 

 

 ספרות חובה חובה

 

 

ספרות מדרשית

שלושה מבין המדרשים:

"אמרו: מעשה בשתי אחיות שהיו דומות זו לזו" (ספר האגדה, קפט, עמ' תצג; במדבר רבה פרשה ט'; תנחומא נשא)

"מעשה חולדה ובור" (ספר האגדה, נ, עמ' תפד; וכן: אוצר המדרשים, אייזנשטיין, עמ' קסא; בבלי תענית ח' ע"א)

"מעשה באישה אחת בצידון" (צימרמן דוד, שמונה סיפורי אהבה מן התלמוד והמדרש, עמ' 44; מדרש שיר השירים רבה, פרשה א', סימן ב)

"רבי עקיבא היה רועה של בן כלבא שבוע", (פרנקל יונה, מדרש ואגדה, כרך ב', האוניברסיטה הפתוחה, 1996; וכן: הסיפור המיניאטורי, מכון שון, עמ' 111; וכן: בבלי כתובות, סב, ע"א-ע"ב)

"רבי תנחומא היה מצוי לפני רבא במחוזא" (צימרמן דוד, שמונה סיפורי אהבה מן התלמוד והמדרש, עמ' 14; וכן: פרנקל יונה, עיונים בעולמו הרוחני של סיפור האגדה, הקיבוץ המאוחד, 1981; וכן: הסיפור המיניאטורי, עמ' 119 ; בבלי כתובות, סב, ע"ב)

"ר' חנניא בן חכינאי היה הולך לבית המדרש" (צימרמן דוד, שמונה סיפורי אהבה מן התלמוד והמדרש; וכן: פרנקל יונה, עיונים בעולמו הרוחני של סיפור האגדה, עמ' 105; וכן: בבלי כתובות, סב ע"ב)

קובץ מדרשים על ברוריה אשת ר' מאיר (ספר האגדה, חלקים א-ג, עמ' קצ-קצ"א)

 

קטעים המיתולוגיה

קטע אחד מאלה:

הומרוס- שיבת אודיסאוס (אודיסאה, כתר, 1996)

אובידיוס -נרקיס ואקו; פיגמליון (מטמורפוזות, מוסד ביאליק, 1996)

 

סיפור קצר

ארבעה סיפורים מבין אלה (אחד מכל קבוצה):

 קבוצה א'

בארון דבורה כעלה נידף; כריתות (פרשיות, מוסד ביאליק, 2000); גניזה, נוסח א' (המחצית הראשונה, עורכת נורית גוברין, מוסד ביאליק, 1988)
שופמן גרשון אהבה (כתבים כרך א', דביר, 1960)
שטיינברג יעקב בין לבני הכסף; בת ישראל (ילקוט סיפורים, יחדיו, 1966)

 

קבוצה ב'

אלמוג רות מרתה תמתי עד נצח (נשים, כתר, 1988; וכן: כל האושר המופרז הזה, כתר, 2003)
כהנא-כרמון עמליה אני לא משותקת, אתה לא אילם (למעלה במונטיפר, הקיבוץ המאוחד, 1984); הינומה (שדות מגנטיים, הקיבוץ המאוחד, 1977)

 

קבוצה ג'

בן-נר יצחק קולנוע (שקיעה כפרית, עם עובד, 1976)
עוז עמוס מנזר השתקנים (ארצות התן, עם עובד, 1989)

 

קבוצה ד'

פוקנר ויליאם ורד לאמילי (סיפורי אימה ומסתורין, גוונים, עקד, 1993)
פיילי גרייס עניין בחיים; נושא של ילדות (הפרעותיו הקטנות של האדם, עם עובד, 1991)

 

נובלה

אחת מנובלות אלה:

 

עגנון שמואל יוסף

שבועת אמונים (עד הנה, שוקן 1998); בדמי ימיה; גבעת החול (על כפות המנעול, שוקן, 1998)

 

 

שירה

 

שלושה שירים (אחד מכל קבוצה):

קבוצה א'

אבולעפיה טדרוס חשך, אהה, תארי (כחוט השני, הקיבוץ המאוחד, 1979)
עמנואל הרומי זה לי שנתיים (צרור זהובים, מכון בן צבי ואונ' בן גוריון, תשנ"ח)
ביאליק חיים נחמן העיניים הרעבות; איך (שירים, דביר, 1997)
פוגל דוד בנטות היום; כל הלילה (כל השירים, הוצאת אגודת הסופרים העברים, ספרי נפש, הקיבוץ המאוחד, תשל"ה)
אלתרמן נתן העלמה; לבדך (כוכבים בחוץ, הקיבוץ המאוחד, 1999)

 

קבוצה ב'

ראב אסתר אני תחת האטד; פורטרט של אישה (כל השירים, זמורה ביתן, 1988)
גולדברג לאה אולי אינך יפה כל-כך, מתוך "אהבתה של תרזה די מון"; היית לי כאדמה ברוכה, מתוך "סונטות אהב"ה" (כתבי לאה גולדברג, כרך ב': מוקדם ומאוחר, ספרית פועלים, 1970)

 

קבוצה ג'

רביקוביץ דליה המריונטה; סינדרלה; חול אפסי (כל השירים עד כה, הקיבוץ המאוחד, 1995)
וולך יונה אני שוב מתאהב (מופע, הקיבוץ המאוחד, 1985); עברית (תת הכרה נפתחת כמו מניפה, סימן קריאה, הקיבוץ המאוחד, 1992)

 

 

דרמה

אחד ממחזות אלה:

 

איבסן הנריק

האישה מן הים (התאטרון הקאמרי); בית בובות (אור-עם, ‎1983)

לורקה גרסיה

בית ברנרדה אלבה (אור-עם, תשמ"ט); ירמה (עם עובד, תשמ"ט)

ויליאמס טנסי

ביבר הזכוכית (אור-עם, ‎1982)

שקספיר ויליאם

חלום ליל קיץ (ספרית פועלים, ‎1988)

 

 

 ספרות חובה הרחבה

 

רומן

 

מהספרות העברית

אלמוג רות

שורשי אוויר (כתר, ‎1987); מוות בגשם (כתר, ‎1982)

גולדברג לאה

והוא האור (ספרית פועלים, ‎1994)

גור בתיה

אבן תחת אבן (כתר, ‎1988)

הורן שפרה

ארבע אמהות (ספרית מעריב, ‎1996)

הנדל יהודית

החמסין האחרון (הקיבוץ המאוחד, תשנ"ג)

הראבן שולמית

עיר ימים רבים (עם עובד, ‎1983)

כהנא-כרמון עמליה

במעלה גשר הברווז הירוק (למעלה במונטיפר, הקיבוץ המאוחד, תשמ"ד)

לב אלאונורה

בוקר ראשון בגן עדן ("קשת", ‎1996)

לפיד שולמית

גיא אוני (כתר, ‎1982)

עוז עמוס

מיכאל שלי (עם עובד, ‎1968); מנוחה נכונה (עם עובד, ‎1982); לדעת אישה (כתר, ‎1989)

פוגל דוד

חיי נישואים (הקיבוץ המאוחד, תשמ"ז)

פרנקל נעמי

דודי ורעי (עם עובד, תשל"ד)

קסטל-בלום אורלי

המינה ליזה (כתר, ‎1995)

קמחי אלונה

סוזנה הבוכייה (כתר, ‎1999)

רביניאן דורית

החתונות שלנו (עם עובד, ‎1999)

שיץ דוד

שושן לבן שושן אדום (כתר, ‎1988)

שלו מאיר

בביתו במדבר (עם עובד, ‎1998) (או רומן אחר)

שלו צרויה

בעל ואישה (קשת, ‎2000)

מספרות העולם

אוסטן ג'יין

בינה ורחשי לב (ספרית מעריב, ‎1986; תרגום נוסף - תבונה ורגישות, אור עם, ‎1996)

אליוט ז'ורז'

הטחנה על שפת הפלוס (כרמל, ‎1998)

בלזאק אונורה דה

סאראזין (הקיבוץ המאוחד, תשל"ט)

ברונטה אמילי

אנקת גבהים (כתר, ‎1990)

ברונטה שרלוט

ג'יין אייר (מ. ניומן)

וולף וירג'יניה

אל המגדלור (מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור, ‎1975); אורלנדו (מחברות לספרות, תשכ"ד)

וולף כריסטה

מדיאה-קולות (שוקן, ‎1998)

ווקר אליס

הצבע ארגמן (לדורי, ‎1984)

לורנס דיוויד הרברט

בנים ואוהבים (שוקן, תשמ"א); נשים אוהבות (זמורה, ביתן, מודן, תשמ"א)

מורנטה אלזה

האי של ארתורו (הקיבוץ המאוחד, ‎1997)

פוגל דוד

חיי נישואים (הקיבוץ המאוחד, תשמ"ז)

פרדריקסון מריאן

אנה חנה ויוהנה (כנרת, 1998)

 

 

סיפור קצר

מהספרות העברית

אלישבע

ימים ארוכים (מקרה טפל ועוד 5 סיפורים, משרד הביטחון, ‎1976)

אלמוג רות

הצטמצמות; חמש פגישות (נשים, כתר, ‎1986); פינה טובה (תיקון אמנותי, כתר, ‎1993); וכן: כל האושר המופרז הזה, כתר, 2003

 

 

בן-נר יצחק

קולנוע (שקיעה כפרית, עם עובד, ‎1976)

ברדיצ'בסקי מיכה יוסף

קלונימוס ונעמי (כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, דביר, תשכ"ה)

הנדל יהודית

המכתב שהגיע בזמן; כסף קטן (כסף קטן, הקיבוץ המאוחד, תשמ"ח)

הדיה יעל

חיית מחמד (שלושה סיפורי אהבה, עם עובד, ‎1997)

ליברכט סביון

בדרך לסיידר סיטי (סוסים על כביש גהה, ספרית פועלים, תשמ"ח); חסד (סינית אני מדברת אליך, כתר, ‎1993)

הראבן גיל

רחמים (הבוקר הרגתי איש, כתר, ‎1997)

יהושע אברהם ב'

מסע הערב של יתיר; תרדמת היום (9 סיפורים, הקיבוץ המאוחד, תשל"א)

 סמיט שוהם

גוואדלופה (הסיפור החדש, כתר, ‎1995)

קסטל-בלום אורלי

האישה שילדה תאומים ועשתה בושות (סיפורים בלתי רצוניים, זמורה-ביתן, 1993)

שטיגליץ אפרת

גולד פיש (סיפור אמריקאי, עם עובד, ‎1993)

מספרות העולם:

אפוליאוס לוקיוס

אמור ופסיכה (ספרית פועלים, ‎1992)

בשביס-זינגר יצחק

ינטל, בחור ישיבה (ינטל בחור ישיבה וסיפורים אחרים, עם עובד, ‎1990)

טיק לודוויג

אקברט הבלונדי (הנסיכה ברמבילה, הקיבוץ המאוחד - ספרי סימן קריאה, ‎1988)

פו אדגר אלן

הדיוקן הסגלגל (סיפורי אימה ומסתורין, גוונים, עקד, תשנ"ג); לאונורה (סיפורים, מחברות לספרות, ‎1947)

גילמן שרלוט

הטפט הצהוב (סיפורי אימה ומסתורין, גוונים, עקד, תשנ"ג)

קארבר ריימונד

הם לא בעלך (אף אחד לא אמר שום דבר, עם עובד, תשנ"ד) על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה (עם עובד, 1992)

 

 

אגדות ומעשיות

גרים (האחים)

מעשיות - האוסף המלא (ספרית פועלים, 1994)

מעשיות מודרניות במגמה פמיניסטית כגון:

ברוך מירי (עורכת)

נסיכה על סוס (עם עובד, 1995)

הראבן גיל

אגדה חדשה (עם עובד, 1994)

 

 

דרמה

 

אוריפידס

מדיאה (שוקן, תשמ"ג)

איבסן הנריק

הדה גבלר (אור-עם, ‎1983); רוזמרסהולם (מרכז ישראלי לדרמה)

סטרינדברג אוגוסט

האב (אור-עם, תשמ"ד); העלמה יוליה (אור-עם, ‎1985)

צ'כוב אנטון

שלוש אחיות (ארבעה מחזות, עם עובד, ‎1973)

שקספיר ויליאם

אילוף הסוררת (ספרית פועלים, ‎1954); מהומה רבה על לא דבר (דביר, ‎1988)

 

 

שירה

 

שירה עברית

הלוי יהודה

שלום לצביה נערה (שירמן חיים, השירה העברית בספרד ובפרובנס, מוסד ביאליק, ‎1960)

עמנואל הרומי

לו קוממיות הלכה היעלה; מי האמין עפרה; נפשי בקרבי תחשוב מחשבת (מחברות, כרך ‎2, מוסד ביאליק, ‎1957)

בר-יוסף חמוטל

שלושים שנים משותפות; די מהר אפשר ללמוד מלים בשפה זרה (הלא, כרמל, ‎1998)

גולדברג לאה

שיר הנערה (מוקדם ומאוחר, ספרית פועלים, ‎1970); אלַי (עם הלילה הזה, ספרית פועלים, תשכ"ד)

גורי חיים

שהדי במרומיה; מתקשטת ארוכות (השירים, מוסד ביאליק והקיבוץ המאוחד, ‎1998)

הרכבי חדווה

ילדה מאושרת מאוד (אני רוצה רק להגיד לך, ספרית פועלים, ‎1985)

ויזלטיר מאיר

קווים לדמות אהבתי (דבר אופטימי עשיית שירים, זמורה ביתן, ‎1984)

זלדה

כאשר חי המלך (שירי זלדה, הקיבוץ המאוחד, ‎1985)

זרחי נורית

והיא יוסף (מתוך המחזור "משירי המלכה המטורפת", אישה ילדה אישה, ספרית פועלים, ‎1983); בימים שהייתי אולד ליידי (הליקון ‎16, 1988)

חייק יואב

ואני בך האישה (לוח מודָעוּת, ביתן, ‎1997)

חלפי אברהם

עטור מצחך זהב שחור (שירים, כרך א', הקיבוץ המאוחד, ‎1987)

טשרניחובסקי שאול

את אינך יודעת (שירים לאילאיל - שיר י', כל כתבי שאול טשרניחובקי, עם עובד ‎1990)

כרמי ט'

סיפור (שירים: מבחר 1994-1951, דביר, ‎1994)

לאור יצחק

על הפו בלעדייך (שירים בעמק הברזל, עם עובד, ‎1990);

 

לחם, חוק (כאין, הקיבוץ המאוחד, ‎1999)

לנסקי חיים

לילות לילך (ילקוט שירים, יחדיו, ‎1973)

מוסל אליעזרוב יהודית

קרעים בהינומה (תולדות, ספרית פועלים, ‎1988)

משעול אגי

נוקטרונו א'-ג' (ראה שם, הליקון-תג, ‎1999)

סומק רוני

חיטה (גן עדן לאורז, זמורה ביתן, ‎1996)

עמיחי יהודה

איך זה להיות אישה? (מתוך המחזור 'משער אכזיב', עכשיו ברעש, שוקן, ‎1975);

 

בלדה על צריף ההלבשה (שלוה גדולה: שאלות ותשובות, שוקן, ‎1980)

פנחס-כהן חוה

קריעה (מסע איילה, הקיבוץ המאוחד, ‎1994)

קווה דליה

שורת נשים שקטה (אישה עיגול, הקיבוץ המאוחד, 1990)

שטיינברג יעקב

הרבה חידות יש בחיים (כל כתביו, דביר, ‎1957)

ש' שפרה

שוב; ברדלס; מבט; שנים (שירי מדבר, הקיבוץ המאוחד, ‎1972); תהומות (חצבים נרות נשמה, הקיבוץ המאוחד, ‎1972)

 

משירת העולם

דון ג'ון

שיר פרידה - איסור על אבל (תרגום - זנדבנק שמעון: אנתולוגיה אנגלית, שוקן, ‎1972)

לסקר-שילר אלזה

פרידה (שירים, עקד, תשכ"ט)

פטררקא פרנצ'סקו

סונטות על חייה של הגבירה לאורה; סונטות על מותה של הגבירה לאורה (מבחר) (תרגום - גולדברג לאה: קולות רחוקים וקרובים, ספרית פועלים, ‎1975)

קיטס ג'והן

(תרגום - זנדבנק שמעון: אנתולוגיה אנגלית, שוקן, ‎1972)

רוסתוילי שותא

שיר מ"ג, דבר אהבת פטמן את אבתנדיל (עוטה עור הנמר, ספרית פועלים, ‎1991)

שקספיר ויליאם

סונטים (למשל: ‎130; 68) (תרגום - זנדבנק שמעון: אנתולוגיה אנגלית, שוקן, ‎1972)

 

 

עיון

 

גורביץ' דוד

מה רוצה האישה: פמיניזם ופוסטמודרניזם (פוסטמודרניזם, דביר, ‎1997)

גיליגן קרול

בקול שונה (ספרית פועלים, ‎1995)

וולף וירג'יניה

חדר משלך (תרגום - אהרון אמיר, שוקן, תשמ"א)

כהנא-כרמון עמליה

אשתו של ברנר רוכבת שוב (מאזנים, נ"ט, ‎4, 1985); שירת העטלפים במעופם (מאזנים, ס"ד, ‎4-3, 1989)

לאור יצחק

חיי המין של כוחות הביטחון - על גופניותו של הישראלי היפה והבטחוני אצל עמוס עוז (אנו כותבים אותך מולדת, הקיבוץ המאוחד, ‎1995)

נווה חנה

פוליטיקה של השתקה: משמעותו של העיוורון בסיפורו של יעקב שטיינברג 'העיוורת' (ספר ישראל לוין - קובץ מחקרים בספרות העברית לדורותיה, אוניברסיטת תל אביב, ‎1994)

פרויד זיגמונד

נשיות (כתבי פרויד, כרך ‎5, דביר, ‎1968)

רתוק לילי

הקול האחר (אחרית דבר) (הקיבוץ המאוחד, תשנ"ד)

 

קולנוע

אבנט ג'ון

עגבניות ירוקות מטוגנות (ארה"ב, 1999)

אלמודובר אלפרדו

דבר אליה (ספרד, 2002)

דלדריי סטפן

השעות (ארה"ב, 2002)

זרחין שמי

אביבה אהובתי (ישראל, 2006)

ספילברג סטיבן

הצבע ארגמן (ארה"ב, 1985)

רידלי סקוט

תלמה ולואיז (ארה"ב, 1991)
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/11/2011