education - חינוך ספרות

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
היחידה החמישית
ספרות בעקבות השואה
 

נושאים הבאים לידי ביטוי ביצירות העוסקות בשואה, כגון:

 • התמוטטות העולם הישן, אובדן הבית והמשפחה

פ' לוי: הזהו אדם; ק. צטניק: סלמנדרה; קרטס: ללא גורל; אפלפלד: סיפור חיים; באדנהיים עיר נופש; פיזאר: עוף החול; פינק: מול הראי; ציפורים


 

 • החיים בגטו והחיים במחנות         

פ' לוי: הזהו אדם? סמפרון: המסע הגדול; הכתיבה או החיים; ק. צטניק: סלמנדרה; קרטס: ללא גורל; ויזל: יום כיפור ללא מחילה; דגן: ליצני החצר


 

 • אובדן הילדות והתבגרות בצל השואה        

קרטס: ללא גורל; אפלפלד: סיפור חיים; הכתונת והפסים; קיטי; פרידלנדר: עם בוא הזיכרון; פיזאר: עוף החול; ברזניץ: שדות הזיכרון; אלתרמן: על הילד אברם


 

 • גילויים של גבורה ומאבק על שמירת צלם אנוש        

קרטס: ללא גורל; קצטניק: סלמנדרה; סמפרון: הכתיבה או החיים; סובול: גטו; בקר: יעקב השקרן; פינק: מול הראי


 

 • השחרור - האם ייתכן שחרור אמיתי? זיכרון והשכחה        
     

ק. צטניק: סלמנדרה; סמפרון: הכתיבה או החיים; פינק: ציפורים; המחבוא; ואריציות ליליות על נושא; אפלפלד: עשן; אביב קר; סיפור אהבה; אלמוג: הניה כבר לא כחולה; רומנוביצו'בה: המעבר בים סוף; דגן: ליצני החצר; אוזיק: הצעיף; תומר: ילדי הצל


 

 • המפגש של הניצולים עם בני היישוב בארץ אחרי שנות המלחמה        

אפלפלד: מכוות האור; שיץ: שושן לבן שושן אדום; ליברכט: כריתה; חגיגת האירושין של חיותה; איני: עד שיעבור כל המשמר כולו; קרת: צפירה; תומר: ילדי הצל


 

 • חוויותיהם של ילדי הניצולים שגדלו בצל השואה שעברו הוריהם          

גרוסמן: עיין ערך אהבה; אלמוג: גמדים על הפיג'מה; פרי: גולם במעגל; ויזלטיר: אמא ואבא הלכו לקולנוע; רבקה מרים: כותנתי הצהובה

 

בעיית הייצוג של חוויית השואה באמצעים ספרותיים-אסתטיים:

אדורנו, פילוסוף וסוציולוג גרמני, בן לאב יהודי, הטיל ספק באפשרות לכתוב ספרות לאחר השואה. ובכל זאת ספרים רבים נכתבו ונכתבים על השואה ובעקבותיה. איך, באילו כלים, מתמודדת השפה האנושית עם תופעת השואה? בנושא זה עוסק גם מאמרו של א"ב יהושע: "המכשולים האסתטיים של ספרות השואה".

מצד אחד: אפלפלד, פרימו לוי, אידה פינק, פגיס, ריבנר, ומצד אחר: ק. צטניק, אצ"ג, י' כצנלסון


 

 • הזרה

א' קרטס: ללא גורל; פגיס


 

 • שימוש בתשתיות מקראיות

גלבע: יצחק; פני יהושע; פגיס: כתוב בעיפרון בקרון החתום; שלונסקי: סופה; טריינין: כתונת איש המחנות

 

במסגרת הדיון בדרכי העיצוב של חוויות השואה יכולות לעלות שאלות הנוגעות להיבטים אתיים, כגון: האם שיקוף תודעת ה"תליין" עלול להעמידו באור אנושי ולטשטש את הגבול בינו לבין קרבנו? האם נכון וראוי לבחון ספרות העוסקת בשואה באמות מידה ביקורתיות-מוסריות שונות מאלה המופעלות בספרות העוסקת בכל נושא אחר? (בעניין זה ראו מאמרו של אבנר הולצמן: נושא השואה בסיפורת הישראלית: גל חדש.)

 

חובה ( 45 שעות )

הרחבה ( 45 שעות )

במסגרת שעות אלה יילמדו עוד יצירות, לפחות משני ז'אנרים. אפשר לבחור גם ביצירות נוספות מחלק החובה. כמו כן אפשר להקדיש חלק מהשעות לצפייה ולדיון בסרט.
הקצאת שעות להוראת היצירות במסגרת זאת על פי מפתח שעות מומלץ בעמ' 63.

 ספרות חובה חובה

רומן

שני רומנים מבין אלה:

גרוסמן דוד

מומיק (הקיבוץ המאוחד, 2006)

לוי פרימו

הזהו אדם? (עם עובד, ספרית אפקים, ‎1988)

סמפרון חורחה

המסע הגדול (ספרית פועלים, ‎1978); הכתיבה או החיים (הקיבוץ המאוחד, ‎1997)

ק.צטניק

סלמנדרה (שקמונה, 1971)

קרטס אימרה

ללא גורל (עם עובד, ‎1994)

 

 

סיפור קצר

שני סיפורים מבין אלה:

אפלפלד אהרון

עשן; אביב קר; סיפור אהבה (עשן, עכשיו, ‎1962; כמאה עדים, הקיבוץ המאוחד, ‎1975); קיטי (בגיא הפורה, שוקן, ‎1964)

פינק אידה

מול הראי; ציפורים; עקבות (הגן המפליג למרחקים, ספרית פועלים, ‎1988); וריאציות ליליות על נושא (רישומים לקורות חיים, עם עובד, ‎1995) וכן: כל הסיפורים (עם עובד, 2004)

שירה

אחד מבין משוררים אלה:

גלבע אמיר

נשמת יוסי בין אחותי ברוניה; יצחק; פני יהושע (כל השירים, כרך א', הקיבוץ המאוחד, ‎1987)

גרינברג אורי צבי

כי זה כבר בכי; שיר מן היער: חיה הצוחקת; אל גבעת הגוויות בשלג (רחובות הנהר, שוקן, תשל"ח; וכן: כל כתביו, כרך ה', מוסד ביאליק, ‎1994)

פגיס דן

מחזור השירים "קרון חתום"* (כל השירים, הקיבוץ המאוחד, ‎1991)

צלאן פאול

פוגת המוות* (חלב שחור, תרגום - מנפרד וינקלר: מחברות עקד, 1983; וכן: סורק שפה, תרגום - שמעון זנדבנק, הקיבוץ המאוחד, 1994)

מסות

אחת מבין המסות האלה:

אפלפלד אהרון

אל מעבר לטרגי (מסות בגוף ראשון, הספריה הציונית, ירושלים, תשל"ט)

יהושע אברהם ב'

המכשולים האסתטיים של ספרות השואה (הקיר וההר, זמורה ביתן, תשמ"ט)

 

 

 ספרות חובה הרחבה

שירה

אלתרמן נתן

נופלת העיר; לאן נוליך את החרפה; משירי מכות מצרים; המחתרת (שירים משכבר, הקיבוץ המאוחד, 1999)

ויזלטיר מאיר

אבא ואמא הלכו לקולנוע (קיצור שנות הששים, סימן קריאה, הקיבוץ המאוחד, ‎1984)

זק"ש נלי

הוי הארובות (חלב שחור, תרגום - אברהם הוס:  מחברות עקד, ‎1983)

טריינין אבנר

בחזרה לאושוויץ (אזובי הקיר, הקיבוץ המאוחד, ‎1957); כתונת איש המחנות (הר וזיתים, אגודת שלם, ‎1969)

יעוז-קסט איתמר

שירים מתוך הפואמה "נוף בעשן": קרון; ישיר העוף; עלה עשן (עקד, ‎1961); ויולה; עכשיו (דלתות צריפים עוד נפתחות בי, עקד, ‎1997)

ישורון אבות

תחלופה; איך הגעתי לזה; איך נקרא (כל שיריו, כרך ב', הקיבוץ המאוחד/סימן קריאה, ‎1997; וכן: שער כניסה שער יציאה, הקיבוץ המאוחד, ‎1981)

סוצקובר אברהם

מבחר שירים (כינוס הדומיות - מבחר שירים, תרגום - ב' הרשב בנימין, עם עובד, 2005)

סלוצקי ארנולד

אני שומע אי שמה... (חלב שחור, תרגום - יעקב בסר, מחברות עקד, ‎1983)

פוגל דוד

שעטת צבאות (כל השירים, הקיבוץ המאוחד, תשל"ב)

פלד עודד

מכתבים מברגן בלזן (מכתבים לברגן בלזן, הקיבוץ המאוחד, תשל"ח)

קובנר אבא

שירים מתוך מחזור השירים "אחותי קטנה" (כל שיריו, כרך ב', מוסד ביאליק, ‎1997)

קצנלסון יצחק

השיר על העם היהודי שנהרג; השיר על הרבי מרדזין (כתבים, בית לחומי הגטאות והקיבוץ המאוחד, תשל"א)

רבקה מרים

כותנתי הצהובה; היתרתי כפתור שמלתי (כותנתי הצהובה, עקד)

ריבנר טוביה

אבי; אחותי; שער הברזל (האש באבן, ספרית פועלים, תשי"ז); אחותי הקטנה (ואל מקומו שואף 1989-1953, ספרית פועלים, ‎1990)

שלונסקי אברהם

סופה (שירים, כרך ב', ספרית פועלים, ‎1961)

ש. שלום

ביתנו אפל (עולם בלהבות, עם עובד, דפוס דבר, תש"ד)

 

סיפור קצר

 

אלמוג רות

הניה כבר לא כחולה; סוסים; גמדים על הפיג'מה (כל האושר המופרז הזה, כתר, 2003)

גוטפרוינד אמיר היסטוריה (אחוזות החוף, זמורה ביתן, 2002)

גולדשטיין רבקה

מורשתה של רייזל קיידיש (האנשים הכחולים - סיפורים צפון אמריקאיים, הקיבוץ המאוחד, ‎1997)

ויזל אלי

יום כיפור יום ללא מחילה (מכון שון, ‎1984)

לוי פרימו

פענוח; שיבתו של צ'זארה (זמן שאול, הקיבוץ המאוחד/סימן קריאה, ‎1988)

ליברכט סביון

ילדת התותים (סינית אני מדברת אליך, כתר, תשנ"ב); החתן המושלם של רוחלה (צריך סוף לסיפור אהבה, כתר, ‎1995); חגיגת האירוסין של חיותה (תפוחים מן המדבר, ספרית פועלים, ‎1986); כריתה (סוסים על כביש גהה, ספרית פועלים, ‎1988)

פינק אידה

העלייה בדרגה (רישומים לקורות חיים, עם עובד, ‎1995); עשירי למניין; המחבוא; פיסת זמן (הגן המפליג למרחקים, ספרית פועלים, ‎1988) וכן: כל הסיפורים (עם עובד, 2004)

קרת אתגר

צפירה (צינורות, עם עובד, ‎1992); נעליים (געגועי לקיסינג'ר, זמורה ביתן, תשנ"ד)

 

רומן ונובלה

 

אוזיק סינתיה

הצעיף (זמורה ביתן, ‎1991)

אולמן פרד

פגישה שנייה (עם עובד, ‎1998)

אפלפלד אהרן

תור הפלאות (הקיבוץ המאוחד, תשל"ח); בדנהיים עיר הנופש (שנים ושעות, הקיבוץ המאוחד, תשל"ה); העור והכתונת (עם עובד, תשל"א); בעת ובעונה אחת (כתר, ‎1985); הכתונת והפסים (הקיבוץ המאוחד, ‎1983); מכוות האור (הקיבוץ המאוחד, תש"מ); מכרה הקרח (כתר, ‎1997); כל אשר אהבתי (כתר, ‎1999)

אפשטיין לזלי

מלך היהודים (זמורה ביתן, מודן, תשמ"א)

בלו סול

כוכב הלכת של מר סמלר (ספרית פועלים, תשל"א)

בן אמוץ דן

לזכור ולשכוח (עמיקם, תשכ"ח)

בקר יורק

יעקב השקרן (עם עובד, תשל"ט)

ברטוב חנוך

פצעי בגרות (עם עובד, ‎1969)

דגן אביגדור

ליצני החצר (ספרית פועלים, ‎1984)

ויזל אלי

הלילה (תרמיל, משרד הביטחון)

לוי פרימו

ההפוגה (ספרית פועלים, ‎1979)

מראס יצחק

תיקו עם המוות (אותפז, ‎1970)

פרי-אמיתי לילי

גולם במעגל (כתר, ‎1986)

רוכמן לייב

בדמייך חיי ("יסודות", ‎1961)

רומאנוביצ'ובה זופיה

מעבר ים סוף (עם עובד, פרוזה אחרת, ‎1995)

שוורץ-בארט אנדרה

אחרון הצדיקים (חמו"ל, תש"ך)

 

דרמה

לרנר מוטי

קסטנר (אור-עם, תשנ"ח)

מילר ארתור

תקרית בווישי (אור עם, 1987)

סובול יהושע

גטו (אור-עם, תשנ"ג)

פריש, מקס

אנדורה (אור-עם, תשמ"ט)

שבתאי יעקב

מתוך פרשת חייו של האנס ואלדמאר (הקיבוץ המאוחד, ‎1995)

תומר בן ציון

ילדי הצל (עמיקם, ‎1963)

 

עדות, הגות, זיכרונות ורשמי מסע

אפלפלד אהרון

סיפור חיים (כתר, ‎1999)

ברזניץ שלמה

שדות הזיכרון (עם עובד, ‎1994)

הנדל יהודית

ליד כפרים שקטים (הקיבוץ המאוחד, ‎1987)

לב אלאונורה

סוג מסוים של יתמות (עם עובד, ‎1999)

רוסקיס דוד

אל מול פני הרעה (הקיבוץ המאוחד, ‎1993)

פיזאר שמואל

עוף החול (שוקן, ‎1981)

פרידלנדר שאול

עם בוא הזיכרון (אדם, ‎1980)

פרנקל ויקטור

האדם מחפש משמעות (דביר, ‎1970)

בובר נוימן מרגרט

מילנה (עם עובד, ‎1996)

 

מסות

 

ברזל, הלל

שואה וגורל אישי, (עתון 77, יוני ‎1984)

הגורני גרין

לנושא השואה בשירתנו (עקד, ‎1970)

הולצמן אבנר

נושא השואה בסיפורת הישראלית: גל חדש (דפים למחקר בספרות ‎10, אוניברסיטת חיפה, ‎1996-1995)

יעוז חנה

השואה בשירת דור המדינה (עקד, ‎1984); הניגון והזעקה (עקד, ‎1995)

מירון דן

בין אפר לספר (אלפיים ‎10, עם עובד, ‎1994)

עוז עמוס

המזוודה של מרי קפקא (ממורדות הלבנון, עם עובד, ‎1988)

פיינגולד בן-עמי

פרקים נבחרים: השואה בדרמה ובתיאטרון (השואה בדרמה העברית, הקיבוץ המאוחד, תש"ן)

שקד גרשון

אין מקום אחר (אין מקום אחר, הקיבוץ המאוחד, ‎1988)

 

קולנוע וסרטי וידאו

 

בֶּייר פרנק

יעקב השקרן (מזרח גרמניה-צ'כוסלובקיה, 1977)

בן דב אורנה

בגלל המלחמה ההיא (ישראל, 1988)

בניני רוברטו

החיים יפים (איטליה, 1999)

הולנד אנייצקה

אירופה, אירופה (על פי סיפורו של שלמה פרל, גרמניה-פולין, 1991)

ורהופן מיכאל

ילדה רעה  (גרמניה, 1990)

לנצמן קלוד

שואה (צרפת, 1985)

רייבנבך ציפי

הבחירה והגורל (ישראל, 1993)

שפילברג סטיבן

רשימת שינדלר (ארצות הברית, 1993)

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/07/2013