education - חינוךחינוך מיוחד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אנגלית
תכנית לימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים לבית הספר היסודי והעל יסודי הממלכתי, הממלכתי-דתי, הערבי והדרוזי, תשס"ח
 

מסמך זה כולל הנחיות להתאמה וליישום של תכנית הלימודים הארצית באנגלית (תשס"א) לתלמידים עם צרכים מיוחדים.

במסמך שלושה פרקים: 

  • פרק א': התאמת תכנית הלימודים באנגלית לתלמידים עם צרכים מיוחדים. 
  • פרק ב': אפיוני לקויות של תלמידים והשלכותיהם על הוראת האנגלית.
  • פרק ג': קשיים תפקודיים והמלצות להוראה. 

 לקובץ תכנית הלימודים באנגלית (בשפה העברית)

 לקובץ תכנית הלימודים באנגלית (בשפה האנגלית)

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/10/2010