education - חינוךחינוך מיוחד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
לימודי מדע וטכנולוגיה ללומדים עם צרכים מיוחדים
תכנית מסגרת ומתווה לתכנון ההוראה לגילאי 21-6, תשע"א
 

תכנית לימודי מדע וטכנולוגיה ללומדים עם צרכים מיוחדים פותחה בידי ועדת תכנית שמונתה על ידי מנהלת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך, ביוזמה משותפת עם האגף לחינוך מיוחד ועם הפיקוח על הוראת המדעים והטכנולוגיה.

 

תכנית זו מתבססת על התכניות בלימודי מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי (תשנ"ט) ובחטיבת הביניים (תשנ"ו) ותוך זיקה לתכניות המתגבשות בתשס"ח ובתש"ע. היא מהווה תוצר של שילוב והתאמה בין העקרונות, המטרות והיעדים שפותחו בתכניות הרגילות במדע וטכנולוגיה, ובין מטרת העל של הלימודים בחינוך המיוחד: טיפוח מרבי של האוטונומיה של היחיד, על מנת שיוכל לקיים חיים של איכות בקהילה.


תכנית זו כוללת הנחיות וכיוונים להתאמות ולתמיכות הנדרשות לתלמידים עם צרכים מיוחדים.

 

 

להלן קובצי התכנית:

 פתח דבר ומבוא 

 מבנה המפרט:תחומים,יעדים וציוני דרך 

 אדם ובריאותו 

 חומרים ואנרגיה 

 יצורים חיים וסביבתם 

 טכנולוגיה,מידע ותקשורת 

 שיקולים בתכנון ההוראה 

 דוגמאות לתכנון ההוראה 

 נספחים

 קישורים המופיעים בחוברת התכנית - הקובץ מאפשר גישה ישירה לכל אחד מהקישורים המופיעים בחוברת התכנית לפי פרקיה.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/01/2012