education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
פורים
 

 

 אתר פורים של מכון החגים

 אתר פורים של הסוכנות בעברית קלה

 אתר של הסוכנות לפורים - מקורות והפעלות

 מאגר מתוכנית הלימודים במכללת קיי בנושא פורים

 הפעלות ופעילויות לפורים - משרד החינוך

 חומרי למידה בסביבה מתוקשרת לפורים באתר של מטה שינהר וקרמניצר של משרד החינוך

 אתר בנושא פורים שכולל בין היתר, קישורים רבים לאתרים העוסקים בצדדים התורניים של היום - האתר של רשת "אמית" 

 משחק חיפוש מילים של יעקב ריצ'מן (לבחורHebrew  כשפה ו-Purim כנושא) 

 גולה והצלה - אמרות קצרות; מוגש על ידי האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך

 אתר של חב"ד לפורים

 מנהגי פורים של עולי בבל

 מאמר: ימי הפורים אינם בטלים לעולם, מאת הרב אליהו סופר (מתוך "שבענט")

 דמויות במגילה באתר של מופת

 המיוחד שבפורים  שמחת פורים  - בדפים של האתר של רשת אמי"ת:

 מאמרים באתר "דעת"

 מאמרים באתר של "אש התורה" 

 מאמרים באתר של דפי פרשת שבוע של בר אילן

 מאמרים מתוך האתר של ישיבת בית אל

 מאמרים על ידי הרב ש.ז. כהנא זצ"ל - "כמעיין המתגבר"

 מאמרים מתוך האתר של ישיבת כרם ביבנה

 מאמרים מתוך האתר של ישיבת מעלות

 מאמרים מתוך אתר "כיפה"

 

שיעורים מוקלטים של הגרי"ד סולובייצ'יק:

 פורים ומגילת אסתר - 90 דקות

 מגילת אסתר - חלק 1 -  56 דקות 

 מגילת אסתר - חלק 2 -  56  דקות   

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017  

עדכוני rss