education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
ט"ו בשבט
 

 האתר של אגף לתרבות תורנית  - לקט של אמרות קצרות בנושא ט"ו בשבט.

 

 האתר של מטה שינהר וקרמניצר של משרד החינוך - מקורות והפעלות רבים בנושא ט"ו בשבט וטבע.

 

 האתר של רשת "אורט" - מדור לט"ו בשבט -  סקירה קצרה על ט"ו בשבט במשך הדורות ועל מקומו של העץ במורשתנו.

 

 האתר של המחלקה לחינוך של הסוכנות - יש הוראות לשתי הפעלות בנושא ט"ו בשבט.

 

 האתר של מכון החגים -  מדור שמוקדש לט"ו בשבט. הוא כולל מקורות, מתכונים, שירים והפעלות.

 

 אתר של משרד החינוך  - טקסט של הגדה לסדר ט"ו בשבט, ציורי עצים, מצוות התלויות בארץ, עצים בשירים ושעשועים.

 

 אתר של רשת "אמית" לגיל חטיבת ביניים - קישורים רבים לאתרים העוסקים בצדדים התורניים והאקולוגיים של היום.

 

 אתר של רשת "אמית" לגיל בית ספר יסודי

 

 אתר של המרכז לטכנולגיה חינוכית (מט"ח)

 

 פניני יהדות לט"ו בשבט (קק"ל)

 

 מאמרים של הרב ש.ז. כהנא לט"ו בשבט באתר "מורשת"

 

 אתר "כיפה" - מידע כללי על ט"ו בשבט

 

 שיעורי תורה של רבני ישיבת בית אל בנושא ט"ו בשבט

 

 מאמרים מהמרכזיה הפדגודית של מכללת הרצוג באלון שבות בנושא ט"ו בשבט

 

 שיעור בנושא ט"ו בשבט של הרב מרדכי אלון

 

 חוברת הפעלות לט"ו בשבט מאת מדריכות המרפ"ד בבאר שבע

 

 פעילות לילדים לט"ו בשבט של מחוז המרכז במשרד החינוך (קבצים להורדה)

 

 

האתר "דעת":

 

 מתוך "ספר התודעה" של הרב אליהו כי טוב -  מן המקורות על ט"ו בשבט וגם מדור על הלכות ברכות (בהקשר של אכילת פירות).

 

 מאמר: "ארבע ראשי שנים הם", איילת השחר הראובני

 

 ביבליוגרפיה לנושא ט"ו בשבט

 

 דף עבודה לט"ו בשבט

 

 

האתר של בית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון:

 

 מאמר ט"ו בשבט, מאיר בן-שחר

 

 רעיון אודות ט"ו בשבט מתוך דף קשר, כ' בשבט תשנ"ט

 

 מאמר: משמעותה של נטיעה, שלומי רוזנברג

 

 מאמרים נוספים

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017  

עדכוני rss