education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
אתרים המוקדשים לאישים
 

רמב"ם

ממשה עד משה: על הלכה, רפואה ואמונה מתוך מחקר משנתו של הרמב"ם, ע"י ד"ר אורי לוי

 

רשימת קישורים לחומר על הרמב"ם בעברית ובאנגלית (אתר של הסוכנות)

 

סרטי ההרצאות בכנס הרמב"ם שנערך בחודש אלול תשס"ו בירושלים

 

 

הגרי"ד סולובייצ'יק

 

האתר כולל תמונות, תולדות חייו, כתבים, שיעורים והקלטות של הרב.

 

פרופ' נחמה ליבוביץ'

האתר כולל את כל הגליונות על פרשת השבוע מאת ד"ר נחמה ליבוביץ' ז"ל ותשובות לחלק מהם,  וכן את פינתו של מיכאל פרלמן על טעמי המקרא שהופיע בחלק מהשנים, מידע על הפרשנים המובאים בגיליונות ועוד. 

   

הגר"מ אליהו

באתר ניתן לשמוע מעט משיעוריו של הרב מרדכי אליהו שליט"א המשודרים בלויין ומשיעורים נוספים, וכן לקרוא את עלוני "קול צופיך" ו"קול אליהו".

 

הרב מרדכי אלון

השיעורים של הרב מרדכי אלון

תדפיסי השיעורים, דפי מקורות, שמיעה דרך האינטרנט

 

הרב שלום ארוש שליט"א

שיעורים והקלטות

 

דני מייזליש הי"ד

אתר שהוקדש לזכרו על ידי משפחתו.  דני מייזליש נפל בג'נין במבצע "חומת מגן". האתר כולל מאמרים לחיזוק האמונה

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017  

עדכוני rss