education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
שונות
 

אתר משפוחה  וכן האתר שורשים דיגיטליים עוסקים בחקר שורשי המשפחה. הראשון מאפשר בניית אתרים משפחתיים והשני מאפשר בנייה של עבודת שורשים דיגיטלית.

 

"תיקון מקוון" לעזרת בעלי קריאה המעוניינים להתאמן מול המחשב.

 

עלון סביבתי-חברתי של רשת אמי"ת -  העלון יוצא לאור מדי חודשיים עבריים ועוסק בנושאים סביבתיים וחברתיים הקשורים לאותם חודשים עבריים, בראש יהודי.

 

תערוכת טופסי סמיכה לרבנים בספרים, בחוברות ובכתבי יד מאוספי ספריית הרמב"ם בבית אראלה בתל אביב

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017  

עדכוני rss