education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
קריטריונים ונוהל הגשה לפרס שר החינוך בתחומי התרבות היהודית
 

 

תקנות פרסי שר החינוך ליוצרים בתחומי התרבות היהודית ע''ש אורי אורבך ז''ל

 

פרס שר החינוך ליוצרים בתחומי התרבות היהודית ע"ש אורי אורבך ז"ל לשנת תשע"ח

 

טופס הגשת מועמדות לשנת תשע"ח

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/05/2018  

עדכוני rss