education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
בעלי תפקידים
 האגף מורכב ממטה היושב בירושלים וממחוזות ברחבי הארץ.

יחידות המטה: המטה מורכב מיחידות משנה. כל אחת מהן
מופקדת על תחומי התכנון והפעולה השונים
המטה יושב ברח' כנפי נשרים ‏22, ירושלים
כתובת למכתבים: האגף לתרבות יהודית,
משרד החינוך, ירושלים ‏9546435

יחידת המטה

 
         
הרב איתיאל בר לוי       מנהל האגף         
 
אושרת מזרחי              סגנית מנהל האגף

 

אסתר נתנאל               מנהלת לשכה 
 
 
 
 

02-5601313/5
טלפון מזכירות:
02-5601314
פקס כללי:

tarbut-toranit2@education.gov.il

דואר אלקטרוני:

 

 

טלפון

אחראי

תחום

02-5601316

הרב אליעזר שחור

המרכזים להעמקת החינוך היהודי

המדרשות ליהדות וללימודי
ארץ ישראל
 

02-5601343

ד"ר צביקה פלג

מפעלי תרבות יהודית

‏‏

גילה פרץ

המדור למורות חיילות

02-5601302

הרב אריה וינברגר

המרכזיה הפדגוגית התורנית

02-5601307

גב' מזל טרבלסי

מנהלת ענף תקציב

02-5601304

גב' ליטל ראובן

מנהלת ענף תקציב

 

 
 

 

פיקוח במחוזות:

המחוז

המפקח

כתובת

טלפון

פקס

מחוז

תל אביב

והמרכז

נורית ברנד

 

 

האגף לתרבות יהודית
משרד החינוך
רח' השלושה 2
יד אליהו תל אביב

03-6896015/6

03-6896075

מחוז

ירושלים

 הרב אריה פרומן

 

 

האגף לתרבות יהודית
משרד החינוך
רח' כנפי נשרים ‏22
ירושלים

02-5601324/5

02-5601370

מחוז

צפון

 חיים שני

 

 

בית ספר המתמיד
קרית שמונה

04-8710536

04-6899610

מחוז

דרום

 חנוך גנן

 

 

האגף לתרבות יהודית
רח' בן גוריון 15אשקלון

08-6732396

 

08-6732238

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/03/2019  

עדכוני rss