education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
בעלי תפקידים
 

מבנה האגף - תרשיםהאגף מורכב ממטה היושב בירושלים וממחוזות ברחבי הארץ.

יחידות המטה: המטה מורכב מיחידות משנה. כל אחת מהן
מופקדת על תחומי התכנון והפעולה השונים
המטה יושב ברח' כנפי נשרים ‏22, ירושלים
כתובת למכתבים: האגף לתרבות יהודית,
משרד החינוך, ירושלים ‏9546435

יחידת המטה

 
         
הרב איתיאל בר לוי       מנהל האגף         
 
אושרת מזרחי אוחיון     סגנית מנהל האגף

 

אסתר נתנאל          מזכירה
 
 
 
 

02-5601313/5
טלפון מזכירות:
02-5601314
פקס כללי:

tarbut-toranit2@education.gov.il

דואר אלקטרוני:

 

 

 

 
 

 

פיקוח במחוזות:

המחוז

המפקח

כתובת

טלפון

פקס

מחוז

תל אביב

והמרכז

נורית ברנד

 

מזכירה:

מיטל דדוש

האגף לתרבות יהודית
משרד החינוך
רח' השלושה 2
יד אליהו תל אביב

03-6896015/6

03-6896075

מחוז

ירושלים

 הרב אריה פרומן

 

מזכירה:

יפה אהרון

האגף לתרבות יהודית
משרד החינוך
רח' כנפי נשרים ‏22
ירושלים

02-5601324/5
02-5601365

02-5601370

מחוז

צפון

 חיים שני

 

מזכירה:

אירית אזולאי

בית ספר המתמיד
קרית שמונה

04-8710536

04-6899610

מחוז

דרום

 חנוך גנן

 

 מזכירה:

אסתר כהן 

האגף לתרבות יהודית
רח' בן גוריון 15אשקלון

08-6732396

 

08-6732238

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/04/2018  

עדכוני rss