education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
בעלי תפקידים
 

מבנה האגף - תרשיםהאגף מורכב ממטה היושב בירושלים וממחוזות ברחבי הארץ.

יחידות המטה: המטה מורכב מיחידות משנה. כל אחת מהן
מופקדת על תחומי התכנון והפעולה השונים
המטה יושב ברח' כנפי נשרים ‏22, ירושלים
כתובת למכתבים: האגף לתרבות יהודית,
משרד החינוך, ירושלים ‏9546435

יחידת המטה

 
         
הרב איתיאל בר לוי       מנהל האגף         
 
חיים שני                      סגן מנהל האגף

 

גב' אסתר נתנאל          מזכירה
 
 
 
 

02-5601313/5
טלפון מזכירות:
02-5601314
פקס כללי:

tarbut-toranit2@education.gov.il

דואר אלקטרוני:

 

 

 

טלפון

אחראי

תחום

‏02-5601322
(ירושלים)
03-6896035
(ת"א)

מר אליעזר שחור

המדור למורות חיילות

02-5601302/3

הרב אריה וינברגר

המרכזיה הפדגוגית התורנית
"מדי חודש בחודשו"

02-5601344 

ד"ר אריה סטריקובסקי (בפנסיה)

"הדף לתרבות יהודית"

02-5601316

מר אליעזר שחור

המרכזים להעמקת החינוך היהודי

02-5601343

ד"ר צביקה פלג

המדרשות ליהדות וללימודי
ארץ ישראל
 

03-6896035


נורית ברנד

תוכניות לימודים, פרסומים

 

 

 

02-5601343

ד"ר צביקה פלג

 חודש המורשת היהודית

02-5601307

גב' מזל טרבלסי

כספים -מרכזים ומדרשות

02-5601304

גב' כרמלה פתחי

כספים- מרצים ורשויות

 

 

 

 

פיקוח במחוזות:

המחוז

המפקח

כתובת

טלפון

פקס

מחוז

תל אביב

והמרכז

נורית ברנד

 

מזכירה:

מרים סולימן-זדה

האגף לתרבות יהודית
משרד החינוך
רח' השלושה 2
יד אליהו תל אביב

03-6896015/6

03-6896075

מחוז

ירושלים

 הרב אריה פרומן

 

מזכירה:

יפה אהרון

האגף לתרבות יהודית
משרד החינוך
רח' כנפי נשרים ‏22
ירושלים

02-5601324/5
02-5601365

02-5601370

מחוז

צפון

 חיים שני

 

מזכירה:

אירית אזולאי

בית ספר המתמיד
קרית שמונה

04-8710536

04-6899610

מחוז

דרום

 חנוך גנן

 

 מזכירה:

אביחיל אשוש

האגף לתרבות יהודית
רח' בן גוריון 15אשקלון

08-6732396

ימים ד' וה' בין השעות 9:00-15:00

יום ג' בין השעות

 11:00-14:00

08-6732238

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017  

עדכוני rss