education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
"עולמם המופלא של חכמים"
 

מפעל חידון המשניות, הפך למסורת ואירוע קבע באגף לתרבות יהודית שבמשרד החינוך.

חידון המשנה מאתגר את תלמידי חט"ב (כיתות ז'-ח') בעיסוק במקורות תושב"ע (תורה שבעל פה) וחושף את התלמידים לעולם מופלא המחבר את הדור הצעיר לשרשרת הדורות של המסורות השונות וחיבורם לערכים ולחשיבה פתוחה תוך יצירת תחושת שייכות לעיר ולעם.

האגף לתרבות יהודית הוציא השנה מקראה חדשה, מיוחדת ומעוצבת ובה 4 פרקים:

             א.         התורה שבע"פ.

              ב.         תולדות התנאים.

              ג.          אתרים מתקופת המשנה.

              ד.         לקט משניות נבחרות.

סגנון הכתיבה של המקראה ונוסח התכנים שבה, מותאמים לרמת התלמידים. החידון והמקראה נערכים בשיתוף הפיקוח על הוראת התושב"ע ובעידוד המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך ומומלץ ע"י המנכ"לית  ומנהלי המחוזות במשרד החינוך.

אוכלוסיית היעד

א.      החידון מיועד לתלמידי כתות ז'-ח' בבתי הספר ה- מ"מ והממ"ד

ב.      החלטה על השתתפות כיתות או קבוצת תלמידים, נתונה לשיקול הנהלת ביה"ס.

הרשמה לחידון המשנה

http://www.mishnaquiz.org/

 
חידון המשניות תשע"ו
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017  

עדכוני rss