education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
ספרים, קלטות וכרזות - רשימה מרוכזת
 

  ספרים וקלטות

 כרזות

 דרכי רכישה

 

ספרים וקלטות

 

מס' קטלוגי

שם הספר

מחיר

01.002

חינוך האדם וייעודו

25 ₪

01.006

ירושלים-פרקי הגות ומסה

17 ₪

01.011

הגות א' –הגות ומקרא

42 ₪

01.012

הגות ב' –בין ישראל לעמים

42 ₪

01.013

הגות ג' –תשובה ושבים

42 ₪

01.014

הגות ד' –יהדות בחברת ימינו

42 ₪

01.015

הגות ה' –האשה במקורות היהדות

25 ₪

01.016

הגות ו' –על יהדות ודמוקרטיה

42 ₪

01.028

תנאים ואמוראים

19 ₪

01.029

לקראת נישואין

7 ₪

01.032

משפחות בית ישראל

26 ₪

01.038

אקדמות למחשבת היהדות בדורנו

9 ₪

01.043

השמיטה

6 ₪

01.047

פרקי אמהות-שמיטה

9 ₪

01.065

שירת ישראל בספרד

19 ₪

01.067

חכמי ישראל בספרד

16 ₪

01.071

פרקי הדרכה

13 ₪

01.078

שמיטה-מקורות,הגות,מחקר

33 ₪

01.079

הגות יהודית במבחן הדורות

73 ₪

01.084

ערכים בסבך החיים

36 ₪

01.085

יסודות מקראיים (קלטות)

33 ₪

01.087

פרשנות המקרא לדורותיה

34 ₪

01.089

מלחמת ששת הימים – מיומנו של עיתונאי דתי

23 ₪

01.090

ברית מילה ופדיון הבן

32 ₪

01.092

שמיטה מא' עד ת'

22 ₪

01.096

ירושלים באמונה ובאמנות

26 ₪

01.097

בשלהי הבית השנוי ובתקופת המשנה

42 ₪

01.099

הרב יהודה ליב הכהן מימון

15 ₪

01.102

היחידות הדתיות בהגנה ובפלמ"ח

76 ₪

01.103

הרב משה בן מימון (הרמב"ם)

20 ₪

01.104

מורה נבוכי הנפש

50 ₪

 

כרזות

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017  

עדכוני rss