education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
דרכי רכישה
 

פרסומי האגף - כשאר פרסומי משרד החינוך- נמכרים על-ידי חברת "ספר לכל".

הזמנות יש להפנות בכתב אל:
"ספר לכל"
רח' הבנאי 32
אזור התעשייה
חולון 58856.

יש לציין את שם הפרסום ואת מספרו הקטלוגי (חשוב מאוד!) ולצרף המחאה לפקודת "ספר לכל" בהתאם למחיר הנקוב ליד כל פריט.
נוסף לכך יש להוסיף ‏15 שקלים דמי משלוח.
המזמין יותר מעשרה פריטים פטור מדמי משלוח.

 

ניתן לרכוש את הספרים גם ע"י פנייה טלפונית (1-800-35-1-800),

פנייה דרך הפקס (1-800-36-1-800),

או פנייה דרך אתר האינטרנט (http://www.bookme.co.il).

התשלום במקרים אלה באמצעות כרטיס אשראי.

כדי לראות רשימת חנויות שבהן ניתן לרכוש את פרסומינו נא לחץ כאן.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017  

עדכוני rss