education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
הגשת בקשות לתקציב תרבות יהודית לשנת 2018 - מפעלי לימוד בסיסי 
   
 

לכבוד

מנהלי יחידות תרבות יהודית

 

שלום רב,

 

הגשת בקשות להקצבות ברשויות לשנת 2018

 

הרינו להודיעכם כי נפתח במערכת "מרכבה" קול קורא מספר 9387 לצורך הגשת הבקשות להקצבות לרשויות המקומיות בנושא תרבות יהודית לשנת 2018.

 

הקול קורא יהא זמין בין התאריכים:

2.5.18 - 16.5.18, י"ז באייר תשע"ח- ב' סיוון תשע"ח.

 

יש לפתוח בקשה במרכבה.

 

מצ"ב:

הנחיות להגשת קול קורא רשויות שוטף 2018

טופס 149

הצעת תקציב שוטף 2018

 

 

 

קריטריונים להקצבות לרשויות מקומיות בנושא תרבות יהודית - לשנת 2016 ואילך

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/05/2018  

עדכוני rss