education - חינוך האגף לתרבות תורנית
 
 
 
 
 
 
 
 
הגשת בקשות תמיכה לשנת 2015 דרך פורטל התמיכות "מרכב"ה"

 

ניתן להגיש בקשה לתקנות הבאות באמצעות פורטל "מרכב"ה":

 

שם התקנה

מס' תקנה

קול קורא מס'

תאריכי פתיחה וסגירה של ה"קול קורא"

 

מפעלי תרבות יהודית

31.22.02

5339

6.8.15-3.9.15

כ"א אב-י"ט אלול

מוסדות ציבור להעמקת החינוך היהודי

31.22.51

4715

2.11.14-17.12.14

ט' חשוון- כ"ה כסלו

מדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל-הדרכות

31.22.58

4716

 2.11.14-17.12.14

ט' חשוון- כ"ה כסלו

מדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל-שיפוצים

31.22.58

4717

 2.11.14-17.12.14

ט' חשוון- כ"ה כסלו

 גופים שברשותם "כרטיס חכם" שהונפק להם עבור מערכת "מרכב"ה" ייכנסו לפורטל "מרכב"ה" ויפעלו בהתאם.

 

 גופים שלא תוקצבו בעבר על ידי האגף ואין ברשותם "כרטיס חכם" שהונפק לצורך הכניסה לפורטל "מרכב"ה", ימלאו את  הטופס הזה  וישלחו אותו לגב' מזל טרבלסי באגף לתרבות תורנית, פקס מס' 02-5601306, לצורך הקמת הגוף במערכת "מרכב"ה". טלפון לבירורים: 02-5601307

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/08/2015  

עדכוני rss