education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
הגשת בקשות תמיכה לשנת 2016 דרך פורטל התמיכות "מרכב"ה"
 

 

ניתן להגיש בקשה לתקנות הבאות באמצעות פורטל "מרכב"ה":

 

שם התקנה

מס' תקנה

קול קורא מס'

תאריכי פתיחה וסגירה של ה"קול קורא"

 

מפעלי תרבות יהודית

49.01.04

5626

28.10.15-10.12.15

ט"ו חשוון - כ"ח כסלו

מוסדות ציבור להעמקת החינוך היהודי

49.01.09

5624

 

28.10.15-10.12.15

ט"ו חשוון - כ"ח כסלו

מדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל-הדרכות

49.01.10

 

 

בהקפאה

מדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל-שיפוצים

49.01.10

 

בהקפאה

 גופים שברשותם "כרטיס חכם" שהונפק להם עבור מערכת "מרכב"ה" ייכנסו לפורטל "מרכב"ה" ויפעלו בהתאם.

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017  

עדכוני rss