הוועד הלאומי הישראלי לאונסקו education - חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מורשת עולמית בישראל
הרשימה הטנטטיבית הישראלית
 

הרשימה הטנטטיבית נועדה להציג חלון ישראלי לאתרים בעלי איכות אוניברסלית יוצאת מהכלל, הרשימה מבטאת את עושרה התרבותי, החברתי, ההיסטורי, הארכיאולוגי והטבעי של המדינה.

הגשת מועמדויות של אתרים ישראלים למטה אונסקו מתבצעת עפ"י רשימה זו.

 

 The Tentative List and World Heritage Sites of the State of Israel

 

 קול קורא להגשת מועמדות להיכלל ברשימת אתרים טנטטיבית במסגרת אתרי המורשת העולמית של אונסקו

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/08/2015    

עדכוני rss