education - חינוך אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון
 
 
 
 
 
 
 
"מניתוק לשילוב" הוא כתב עת אקדמי שפיט היוצא לאור על ידי אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכוןבמינהל הפדגוגי במשרד החינוך. כתב העת מיועד לעוסקים בתחום קידום ילדים ונוער בסיכון,בשדה ובאקדמיה, וגם לציבור הרחב המוצא עניין בתחומים אלה.בגיליונות כתב העת מובא ידע חדש ועדכני שטרם פורסם בעברית. המכנה המשותף שלהמאמרים נעוץ באיכותם, במקוריותם, ובמידת הרלוונטיות של תוכנם להרחבת הידע בתחוםהעבודה החינוכית-טיפולית-השכלתית עם ילדים ונוער בסיכון בישראל.המאמרים המופיעים בכתב העת מסווגים לשלושה מדורים מרכזיים:מחקרים ומחשבות – מאמרים מחקריים ועיוניים העוסקים בפיתוח הפרופסיה ובהרחבתהפרספקטיבה התאורטית.יוזמות חינוכיות – תיאור של תכניות ופעילויות ייחודיות המתקיימות בעבודה עם ילדים ונוערבסיכון בישראל.תיעוד וביקורת ספרים - הצגת אירועים מקצועיים באגף ומחוצה לו הרלוונטיים לתחומי העיסוקשל האגף, וביקורת של ספרות מקצועית ואקדמית.למידע נוסף ולהגשת מאמר מלא או תקציר לשיפוט אנונימי יש לפנות לד"ר ניר ויטנברג, עורך כתב העת:Nir.post@gmail.com          
 

הנחיות למחברים להגשת מאמרים לפרסום בכתב העת "מניתוק לשילוב"

 

חוברות מניתוק לשילוב מגיליון 12 ומטה לא ניתנים לפתיחה כרגע. החוברות יתעדכנו מחדש בימים הקרובים. אתכם הסליחה

 

 

   מניתוק לשילוב חוברת מספר 20 

 

 

 

  מניתוק לשילוב חוברת מספר 19 

 

 

 
 מניתוק לשילוב חוברת מס' 18
 "מניתוק לשילוב" הוא כתב עת היוצא לאור על ידי האגף לקידום נוער במינהל חברה ונוער במשרד החינוך. כתב העת מיועד לאנשים העוסקים בתחום קידום נוער בסיכון ונוער מנותק, בשדה ובאקדמיה, וגם לציבור הרחב המוצא עניין בנושאים אלה. בחוברת מובא מידע מקצועי חדש ומעודכן שטרם פורסם. החוברת משמשת במה ייחודית לעובדי קידום נוער בארץ ומאפשרת להם להציג יוזמות אישיות ויחידתיות שפותחו ושיושמו על ידם.
  
 מניתוק לשילוב חוברת מס' 17
 "מניתוק לשילוב" הוא כתב עת היוצא לאור על-ידי אגף קידום נוער במשרד החינוך, מינהל חברה ונוער. כתב העת מיועד לאנשים העוסקים בעבודה עם נוער בסיכון ונוער מנותק, בשדה ובאקדמיה, וגם לציבור הרחב המוצא עניין בנושאים אלה. בחוברת מובא ידע מקצועי חדש ומעודכן שטרם פורסם. החוברת משמשת במה ייחודית לעובדי קידום נוער בארץ ומאפשרת להם להציג יוזמות אישיות ויחידתיות שפותחו ושיושמו על ידם. כתב העת "מניתוק לשילוב" כולל מאמרים שבהם מתוארות תכניות ופעילויות ייחודיות עם נוער בסיכון של קידום נוער, מאמרים עיוניים המתייחסים לעבודה עם נוער בסיכון, סקרים וחקר תכניות בעבודה עם נוער מנותק.
  
 מניתוק לשילוב חוברת מס' 16
 "מניתוק לשילוב" הוא כתב עת היוצא לאור על ידי אגף קידום נוער במשרד החינוך, מינהל חברה ונוער. כתב העת מיועד לאנשים העוסקים בעבודה עם נוער מנותק - בשדה ובאקדמיה, וגם לציבור הרחב המוצא עניין בנושאים אלה. החוברת מפיצה ידע מקצועי חדש ומעודכן שטרם פורסם. היא מהווה במה ייחודית לעובדי קידום נוער בארץ, ומאפשרת להם להציג יוזמות אישיות ויחידתיות שפותחו על ידם.
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 15
 .
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 14
 כתב העת "מניתוק לשילוב" משקף את החדשנות הבאה לידי ביטוי בפעילות הרצופה של תחום קידום נוער שבמינהל חברה ונוער. אחד הנושאים החשובים שהתחום פועל בו הוא קידומם של בני נוער והכנתם לעולם התעסוקה העתידי. הנושא מקבל ביטוי חדש ומעניין במאמרים: "הכנת הנוער לעולם העבודה והתעסוקה העתידי", ו"בית קפה כסימולציה לחיים - השפעת המיזם העסקי על חיי בני הנוער". נושאים נוספים הם: עבודת המניעה בקרב תלמידים בסיכון הנמצאים בנשירה סמויה בבתי ספר, שימוש בסמים ואובדנות, ושיטות הוראה, חינוך וטיפול חדשניות.
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 13
 בכתב העת באה לידי ביטוי עבודת קידום נוער עם בני נוער מנותקים ונוער בסיכון מקבוצות תרבות שונות המאפיינות את החברה הישראלית. ביטוי מרכזי לכך ניתן במחקר "אתגר הרב- תרבותיות בקידום נוער", וביטוי מפורט יותר לגבי נוער דתי-חרדי ניתן במאמר "תהליכים ותמורות במאפייני הסיכון והניתוק של נוער מתבגר דתי-חרדי". העבודה הייחודית של תחום קידום נוער עם בני נוער מקבוצות תרבות שונות מוצגת הפעם במאמרים "מודל של קבוצת תמיכה באוריינטציה הומניסטית- אקזיסטנאציאלית למתבגרים עולים מחברהמדינות" ו"אובדנות בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה - ניתוח מקרה".
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 12
 
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 11
 
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 10
 .
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 9
 בכתב עת זה, יש ביטוי לחלק ממגוון האוכלוסיות והשירותים המעסיקים את תחום קידום נוער כיום, ולסדר היום המשתנה והדינמי של שירותי קידום נוער ברשויות המקומיות. לצד התערבויות מסורתיות בתחומי הטיפול, הלמידה והפנאי, מוצגות תוכניות חברתיות-ערכיות ארוכות טווח, כגון קש"ת (קשר שואה-תקומה), "משכיני שלום" (מניעת אלימות) ועוד. תוכניות אלה מבטאות יצירה מתמדת בתחומי החשיבה והפרקטיקה שמקבלת ביטוי בחוברת.
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 8
 בחוברת תמצאו את המאמר "טיפול פרטני אמפירי בקידום נוער" הבא לסייע בידינו לעמוד מקרוב על יסודו של הפרט ואיך לעבוד איתו. כמו כן, נוכל לעיין בסקר דפוסי בילוי של הנוער המטופל ולבחון את השפעת מערכת החינוך על מגמות הבילוי ואולי להסיק מכך על כיוונים שאותם יש להרחיב ולפתח. אחריות הקהילה לנוער המנותק ומחויבות היחידה לקידום נוער לפעול בשותפות להעצמת הנוער המנותק בקהילתו, גובשו בצוות חשיבה המציג בנייר עמדה את התפיסה הקהילתית בעבודת קידום נוער. בחוברת שני מחקרים מעבודת השטח: מחקר על משאבי התמודדות של נוער מנותק ומחקר הערכה להתערבות טיפול מערכתית בגילאים צעירים. עוד בחוברת על קשיי הנוער המתבגר ועל תוכניות להתמודדות עם חלק מהקשיים.
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 7
 החוברת עוסקת בחלק מהדילמות והרעיונות של עבודה עם נוער עולה בסיכון מחבר העמים. נכללות בה שתי עבודות אחת, בתחום הארגוני - בדקה בצורה מרתקת את תפיסת האפקטיביות של עובדי קידום נוער מול גורמי אישיות, השכלה ואקלים ארגוני של יחידות לקידום נוער. השנייה, בתחום הטיפולי - בחנה ופיתחה כלים של טיפול באמצעות הומור בנוער מנותק. לצד עבודות אלו מובאים דיווחים על התנסויות מעניינות וחדשניות בתחומים של טיפול באמצעים לא מילוליים, טיפול באמנויות, טיפול בילדי גרושים, תוכנית חדשה להתמודדות עם אלימות בני נוער ותוכנית מרתקת ליזמות בתעשייה, אשר נוסתה במספר יחידות.
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 6
 שני נושאים מרכזיים בחוברת: א. נוער עולה בסיכון - תופעה שעליה התרענו בעבר, שעולה על סדר היום החברתי. אנו נדרשים לה בשני מאמרים: האחד נוגע לנוער האתיופי והשני עוסק במפעלי של"ח לנוער עולה בסיכון. ב. שימוש במחשב במרכזים המפצים - בעבר התייחסנו למחשב כמסייע במינהל. השנה הושם דגש על דרכי הסיוע לנערים עצמם - בלומדות העשרה ותוכניות לימוד ממוקדות מחשב. בחוברת מספר מאמרים בנושאים שעל סדר היום.
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 5
 במאמרים שבחוברת ניתן לראות בבירור את החיבור ההדוק בין התיאוריה והמעשה. אלה בולטים בייחוד בתיאור מחנות ההישרדות, בהצגת המקרים של יישום חוק חינוך חינם ובהפעלת תוכנית שק"ד. תופעת הנוער העולה בסיכון עומדת בראש סולם העדיפיות שלנו. המאמר שמדווח על המפגשים בין הנוער העולה והנוער הוותיק מהווה עדות מעניינת לכך. תהליך פיתוחה של התוכנה הדינמית לעובדי קידום נוער מצעיד אותנו לקראת עידן שבו יהנו היחידות מטכנולוגיה איכותית יותר ומקצועית יותר. מגוון המאמרים שמרכיבים חוברת זו מצביעים על אספקטים מסוימים מהנעשה בשדה.
  
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/04/2019  

עדכוני rss