education - חינוך אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון

 
 
 
 
 
 
 
המחלקה לרווחה קהילה והורות
 


אודות המחלקה

המחלקה לרווחה, קהילה והורות מאמינה בחיזוק חוסנו של הילד בראיה אקולוגית. בסיס התפישה האקולוגית גורס כי, הילד נמצא בתוך סביבה הכוללת משפחה, קהילה ומוסדות חינוכיים. בכדי להגיע אליו באופן מייטבי עלינו להתייחס לגורמים אלה ולייצר ממשקים ביניהם. לכן פעולת המחלקה, שזורה במספר תחומים אשר המייחד אותם הוא ראיה הוליסטית של הילד החל מגיל לידה- עד סיום התיכון במרחבי חייו בחינוך הפורמאלי, הבלתי פורמלי, הקהילתי  ועוגן המרכזי שהוא ההורים והמשפחה. פעילות המחלקה מתקיימת בכל המגזרים.

 

מאגר ידע

חוברת רווחה חינוכית- עבודה רשותית בגישת הפדגוגיה הטיפולית

חוברת פדגוגיה טיפולית- מר חיים מויאל

 

תחומי המחלקה

גיל רך, יסודי, מועדוניות, הורות ומשפחה, רווחה חינוכית, שיקום שכונות, תרבות ואומנות. בנוסף, איגום תכניות האגף במסגרת התכנית הלאומית 360, תכנית "פותחים עתיד" ותמיכה בעמותות העוסקות באוכלוסיות במצבי סיכון.

היסוד המארגן העומד בבסיס פעולת המחלקה הוא עבודה סינרגטית בין תחומי המחלקה באמצעות גיבוש תכנית עבודה הרואה את הממשקים של הגילאים השונים.

 

אוכלוסיית היעד

·        תלמידים בגילאי לידה עד 18 והוריהם המתגוררים בישובים שהוגדרו כיישובי רווחה ושיקום.

·        תלמידים והוריהם (הקהילה) בישובים בהם פועלת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360.

·        ילדים בגיל הרך המאותרים כבעלי פוטנציאל תקין, אך מצויים בסיכון לעיכוב התפתחותי בשל מאפייני סביבה ומשפחה.

·        ילדים בגילאי בית הספר היסודי הזקוקים למסגרת ביתית (מועדונית) אשר פועלת אחר הצהריים.

·        הורים וקהילה בכל הישובים בהם מעורבת המחלקה.

 

 

אופן הפעולה

1.    ראיה מתכללת הכוללת עבודה בשלושה רצפים- רצף הגיל, רצף הסיכון ורצף היום

2.    שירות רוחב לכל מחלקות האגף בנושא הורות ומשפחה כתחום חוצה גילאים ומחלקות

3.    פעולה מול רשויות מקומיות

4.    שת"פ עם משרדי ממשלה

ממשקים חוץ מחלקתיים: נעשים חיבורים בין צוות המחלקה לצוותי מחלקות אחרות לפיתוח תכניות משותפות לדוגמא: נושא הורות משובץ כחלק מתורת עבודתו של הקב"ס כמו גם בניית תכניות משולבות בעבודה עם הורים ביחידות לקידום נוער. ממשקים נוספים נעשים אל מול משרדי ממשלה שונים בעיקר בתוכניות הרווחה והשיקום ובתכנית הלאומית. ממשקי העבודה מתקיימים אל מול משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד לעלייה ולקליטה, משרד הבינוי והשיכון, משרד הבריאות, המשרד לביטחון פנים ומול ג'וינט-אשלים.


 

 

 

 

שם

תפקיד

תחום

תמר פתחיה

מנהלת המחלקה

רווחה חינוכית, 360, שיקום שכונות

ורד מוזס שחר

מדריכה ארצית

הורות

עופרה בן אוריה

מדריכה ארצית

תכנית "אור"

אורלי דוד

מדריכה ארצית

יסודי

מירי סנדרוביץ'

מדריכה ארצית

מועדוניות

אורנית לוי ספקטור

מדריכה ארצית

תרבות ואומנות

שני תורגמן סופר

מנחה ארצית

אביבית כהן תנורי

מרכזת תכניות ובקרה תקציבית

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/05/2020  

עדכוני rss