education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
כתה ד' - פירלס- Pirls
 

מחקר PIRLS הוא אחד ממחקרי הארגון הבינלאומי להערכת הישגים בחינוך (ה- IEA). מחקר זה בודק אוריינות קריאה בקרב מדגם של תלמידי כיתות ד'. המחקר מתמקד בבחינת מיומנויות הבנת הנקרא, השגת יעדי קריאה, התנהגויות ועמדות כלפי קריאה, וזאת באמצעות שימוש במטלות קריאה המשקפות מגוון תהליכי קריאה ובשאלונים המופנים לתלמיד, להורה, למורה ולמנהל. המחקר בוחן את מגמות השינוי באוריינות שפתית לאורך השנים, בין מחקר אחד למשנהו, ונערך במחזוריות של אחת לחמש שנים. ישראל השתתפה במחקרי פירלס 2001
ו-2006 וכן צפויה להשתתף במחקר פירלס 2011.

 


קישור לאתר הראמ"ה ובו הסברים, נתונים ודגמים של מבחני ה- PIRLS

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/07/2015