education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חינוך לשוני בסביבה מתוקשבת
 

השינוי בסביבת הלמידה והתווספות ההיבט המתוקשב על כל גווניו, שחל בשנים האחרונות בבתי הספר היסודיים משפיע על תהליכי הוראה - למידה בחינוך הלשוני.
בסביבה זו על התלמיד להיות בעל יכולות למידה דינמיות הכוללת בין היתר; שימוש בשיטות יעילות לקבלת מידע, מסוגלות לשפוט ולהעריך אמינות של מקורות מידע, הליכי כתיבה הממזגים מספר ייצוגים וכדומה.
חשוב שהתנסויות אלה הקשורות לקריאה, עיבוד והבנה בסביבות דיגיטליות יהפכו לחלק קבוע משגרת התלמידים לאורך כל הרצף הלימודי בבית הספר היסודי.
במטרה להבהיר כיצד משתלבות  מיומנויות התקשוב עם  קידום מטרות השפה, וכדי להדגים את הדרך שבה משתלבת הקנייה של מיומנויות אלה במסגרת שיעורי העברית, פותחו דגמים למורים.

ליחידות הוראה והערכה
לקידום אוריינות הקריאה בסביבה מתוקשבת

האתר נתמך בצורה מיטבית בדפדפני Chrome ו-Internet Explorer גרסה 11 ומעלה


 

בשביל האופניים      מספטיבל לפסטיבל (לבתי ספר ללא מנוי אופק)     שטפון    פסטיבלים בעולם (למנויי אופק)

     תוכי הקוקטייל     איך הסלמנדרה הכתומה מתגוננת מפני אויבים     חשיבותה של ארוחת הבוקרהצמדן (יחידת הערכה)    מה מיוחד בים המלח

     נמר ארץ ישראל   דורסי הלילה

 

 

 הקניית מיומנויות מחשב ומידע, והשימוש בהן לקידום מטרות השפה

 מכתב נלווה

 

חומרים המיועדים לצוות המורים

בסביבה בה  קיימת עמדת מורה מקוון- מחשב, מקרן ואינטרנט ( מודל A)  ניתן להשתמש בחומרים שפותחו ע"י משרד החינוך המנהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי; המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת העברית.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/05/2017