education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
"מפגשים מלב אל לב" בעברית
 

 

 

 

א. דבר מנהלת האגף לחינוך יסודי - הגב' שרה רויטר
מבט אל ה"אופק החדש" – בראייה רגשית, חברתית וערכית
ב. דבר מנהלת המחלקה לחינוך לחיים בחברה - הגב' זהבה שמש
מחנך וקבוצת תלמידים מנהלים שיח רגשי, חברתי וערכי
ג. רגע לפני "מפגשים מלב אל לב"
ד. נפגשים ומשוחחים מ"לב אל לב":

  1. לאורם של ערכים: אחריות, חברות, כבוד, נתינה, שונות
  2. הלוואי ויתגשם: איחול, בקשה, חלום, משאלה, שאיפה, תפילה
  3. סיפורי הצלחה: בחברה, בלימודים, במילוי תפקיד, בפיתוח כישרון
  4. אני נושא עימי: דמות, מסר, כרך, קולות ומראות
  5. עניין של זמן: בהפסקה, בטיול, בטקס, במסיבה
  6. כאן, שם ובמקום אחר: באולם הספורט, בחדר האחות, בכיתה, במסדרון, במקלט, בספרייה, בשירותים
  7. ללכת אל... ללכת מ...: מעבר לבי"ס חדש, לדירה חדשה, לכיתה חדשה, לקבוצה חדשה
  8. בשבילי הלב: אכזבה, גאווה, התלהבות, כעס, עצב, פחד, קנאה, שמחה
ה. חשיבות הכרת עולמם של הילדים - ממשנתו של קורצ'אק
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/02/2013