education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
רכז לחינוך לחיים בחברה בבית-הספר היסודי
 

תפיסת תפקיד הרכז לחינוך לחיים בחברה

פורסמה הגדרה מחודשת של תפקיד הרכז לחינוך חברתי ערכי (תקציר משימות מרכזיות).
בהתאם להגדרה זו על מנהלי בתי-הספר לבחור לתפקיד הרכז החברתי ערכי, מורה בעל ידע עדכני בנושא הליבה החברתית ערכית והדרכים ליישומה בראייה בית ספרית כוללת.
הרכז החברתי ערכי נדרש ליזום ולהוביל מהלכים פדגוגיים וחינוכיים ליישום התפיסה: "הערך כציר מארגן" בכלל העשייה החינוכית-ערכית (בשעת חינוך – מפתח הל"ב, בהוראת תחומי הדעת, בתכנית "בשבילי הזיכרון", בהנהגות תלמידים והורים, בהפסקות, בימי שיא, בשיתוף הקהילה ועוד).
הרכז נדרש להתעדכן ביעדי משרד החינוך בתחום ולוודא את יישומם כחלק מהתכנית הבית ספרית המותאמת לליבה ולערכי מפתח הל"ב.


 

 לעיון בתיאורהתפקיד

 

  לעיון במשימות המרכזיות – תקציר מעודכן

 

 

תהליך התמקצעות - רכזים חברתיים מומחים לחינוך לחיים בחברה

הרכז החברתי ערכי נדרש להיות בעל תעודת רכז המעידה שהשלים בהצלחה 90 ש"ש לימודי הכשרה בתחום.
מסלולים לפיתוח מקצועי:
1. לימודי תעודת רכז חברתי ערכי - סה"כ 90 ש"ש – מיועד לרכזים שאינם בעלי תעודת רכז
2. לימודי המשך (קורס רענון) – 30 ש"ש אחת לשלוש שנים לפחות – מיועד לרכזים בעלי תעודת רכז
3. ימי עיון מחוזיים (מוכרים לצבירת שעות ללימודי תעודה)
4. השתלמויות ארציות של האגף לחינוך יסודי (מוכרים לצבירת שעות ללימודי תעודה)

עד לשנת הלימודים תש"פ יפעל בכל בית ספר יסודי רכז מומחה בעל תעודה הזכאי לקבלת 6% גמול ריכוז בתחום.

 

 

  חובת השלמת לימודי תעודה – מכתב לרכזים חברתיים ערכיים

 

מתווים לפיתוח מקצועי לרכזים תשע"ח – יפורסמו בקרוב באתר זה

 

לימודי תעודת רכז מטעם האגף לחינוך יסודי מתקיימים בכל שנה במרכזי הפסג"ה במחוזות בהובלת המנחה המחוזית לחינוך חברתי ערכי:

 

 

 

 

מחוז

מנחה מחוזית

נייד

דוא"ל

חיפה

איילת אוסטר ויסקוס

0506760834

ayeletov@walla.com

תל אביב

אליזבט סטפ יוגר

0506280352

elizabet130@gmail.com

דרום

שלומית אבודרם

0544547568

Shlomit403@walla.com

מנח"י

חני חיימוב

0507969480

hanihaimov1@gmail.com

צפון

איריס אלפסי

0504241251

irisalfasi@gmail.com

ירושלים

נעמה שטרית

0548088499

naamashetrit@gmail.com

מרכז

מיכל דדון

0503028057

miko1246@gmail.com

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאורית צאירי, ממונה על החינוך החברתי ערכי, המחלקה לחינוך לחיים בחברה, באגף א לחינוך יסודי
veredsi@education.gov.il


רחוב  דבורה הנביאה 2, בניין לב רם, ירושלים 91911 

טלפון: 5603283/4 – 02

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/04/2017