education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
פנקס לשעת חרום "עופרת יצוקה"
הפרט והקבוצה משתפים מכל הלב בעקבות המבצע "עופרת יצוקה"
 

 

דבר מנהלת האגף לחינוך יסודי - הגב' שרה רויטר   

התמודדות בשעת חירום - סדנה לרכזים, למורים ולמורות חיילות

 

הצעות לדיון ולפעילות בשעת חירום:

 

שם הפעילות

הציר המרכזי בדיון ובפעילות בחיבור למבצע "עופרת יצוקה"

תוצרים ולמידות בעקבות הדיון והפעילות

"מה שהלב מרגיש..."

רגשות מגוונים המתעוררים בקרב ילדים.

"מתחברים לרגשות" - הבעת רגשות משותפים באמצעות: ציור, קומיקס, קולאז', אחר.

"חלום עליכם"

חלומות של ילדים והרגעים בהם הם מתגשמים.

"לפעמים חלומות מתגשמים" - תכנון פעולות להגשמת החלומות.

"כל שנבקש לו יהי."

בקשות של ילדים.

בחינת הדרכים והדמויות העשויות לסייע במימוש הבקשות.

"כוחה של תפילה"

תפילות של ילדים.

יצירת "ספר תפילה לשעת חירום".

"בהישמע האזעקה..."

משאלות, תקוות ודמיונות המתעוררים בקרב ילדים למשמע אזעקה/התרעת "צבע אדום".

בחינת הדרכים לחוש ביטחון גם בזמן בו נשמעת אזעקה/התרעת "צבע אדום".

"צבע אדום"

רגשות המתעוררים בקרב ילדים למשמע התרעת "צבע אדום" בקרבת מקום מגוריהם.

"יועצים צעירים" - מתן עצות להתמודדות עם רגשות העולים לפני/תוך כדי/אחרי שנשמעת התרעת "צבע אדום".

"שבשבת הרוחות"

התרחשויות שונות שחווים בשעת חירום והשפעתן על מצב הרוח.

"פועלים לשיפור מצב

הרוח" - העלאת הצעות לשיפור מצב הרוח האישי והמשפחתי בשעת חירום.

"יומני היקר..."

תיעוד מחשבות ורגשות המתעוררים בקרב ילדים בשעת חירום.

בירור ההיבטים הקשורים לניהול יומן אישי בשעת חירום.

"געגועים לימים אחרים"

היבטים הקשורים לתחושת הגעגוע לשגרת היום-יום.

זיהוי הדמויות והדרכים העשויות לסייע בהתמודדות עם הגעגועים לשגרת היום-יום.

"מזוודת הכוחות שלנו"

הפעולות, ההתנהגויות והדמויות המעניקות כוח והמסייעות בהתמודדות עם תחושות של פחד וחוסר ודאות.

יצירת "מזוודת הכוחות" המפרטת את הדרכים להתמודדות במצבי פחד וחוסר ודאות.

"יש דברים שרציתי לומר..."

מסרים שילדים מבקשים להעביר לדמויות שונות בשעת חירום.

תכנון הדרכים להעברת מסרים של ילדים לדמויות ממעגלים שונים.

"תמונה שנחרטה בזיכרוני"

תמונות משידורי הטלוויזיה בשעת חירום כפי שנחרטו בזיכרונם של ילדים.

יצירת סרטון המורכב מאוסף של ציורי ילדים והיערכות להצגתו בפני קהלי יעד שונים.

"התמונות שבאלבום"

תמונות המפורסמות בתקשורת הכתובה בשעת חירום והמעוררות תחושות ומחשבות מגוונות.

"התמונות שבאלבום" - יצירת אלבום המציג תמונות מגוונות והמתאר את פרשנות הילדים ביחס למתועד בהן.

"והרי החדשות..."

כתבות, דיווחים וסיפורים אישיים והשפעותיהם על רגשות הילדים ועל מחשבותיהם בשעת חירום.

"הקול שלנו" - הכנת עיתון הכולל יצירות מפרי עטם של ילדים.

"דיווחים מהשטח"

ידיעות, דעות ושמועות המופצות בזמן מלחמה והשפעותיהן על הילדים.

העלאת דרכים המסייעות להבחין בין ידיעה לבין דעה או שמועה.

"צו גיוס"

שיח דמיוני עם קרוב משפחה או מכר המשתתף בלחימה.

העלאת רעיונות להתמודדות עם הדאגה לשלומו של לוחם מוכר וקרוב. 

"השעון מתקתק..."

התנהגויות האזרחים בהישמע אזעקה/התרעת "צבע אדום".

ניסוח הנחיות המפרטות כיצד על האזרחים להתנהג בהישמע אזעקה/התרעת "צבע אדום" והיערכות לפרסומן.

"במרחב המוגן שלי..."

הדברים העשויים לסייע לילדים להרגיש נעים ובטוח בעת השהייה במרחב המוגן.

היערכות לקישוט ולארגון המרחב המוגן כך שיהיה נעים לשהות בו.

"דיווחים בתקשורת הוירטואלית"

אמינות המידע המופץ באמצעות האינטרנט והדואר האלקטרוני בשעת חירום והשפעות מידע זה על ילדים.

"בעין בוחנת" - יצירת אוסף שאלות המסייעות בבחינת אמינותו של המידע אליו נחשפים ילדים באמצעות האינטרנט בשעת חירום.

"מילון 'עופרת יצוקה' " 

מילים, מושגים ונושאים המזוהים עם מבצע "עופרת יצוקה".

יצירת "מילון עופרת יצוקה' "

מא'- עד ת' והרחבת הידע על אודות מספר מושגים.

"גם אני יכול לעזור..."

הושטת עזרה לדמויות ממעגלים שונים בשעת חירום.

בחינת הדרכים לגלות נתינה ומעורבות חברתית בשעת חירום ובחיי היום-יום.  

"מרגישים תודה, חושבים תודה, מביעים תודה"

הבעת תודה לדמויות ממעגלים שונים בשעת חירום.

בירור הדרכים להעברת "כרטיסי תודה" לנמענים.

"מעבירים מסר לעולם" 

מסרי ילדים לעולם בתקופת לחימה וחירום.

 

"מעבירים מסרים לעולם" בציור, בשיר או ביצירה אחרת.

"נשוב בקרוב..."

 

ההכרח לעזוב את הבית במהלך מבצע "עופרת יצוקה" והשפעות המעבר למקום אחר על הילד.

כתיבת המלצות המפרטות את הדרכים להקל על המעבר למקום אחר ועל השהייה בו. 

"היום שאחרי... חוזרים לשגרה..."

 

היום שלאחר מבצע "עופרת יצוקה": מראות, קולות, רגשות ומחשבות.

כתיבת שיר המתאר את המשפחה, השכונה והמדינה בימים שלאחר מבצע "עופרת יצוקה".

"נפשוט מדי זית..." 

שיתוף חייל המשתתף במבצע "עופרת יצוקה" בשאלות ובסיפורים אישיים.

כתיבת מכתבים לחיילים שהשתתפו במבצע "עופרת יצוקה".

 

  פנקס לשעת חירום - הקובץ המלא (טעינת הקובץ עשויה להמשך מספר דקות)

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/08/2016