education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מבט אל האופק
 

"מבט אל האופק" - כלי המאפשר למפקחים, למנהלים ולעובדי הוראה להתבונן בהטמעת רפורמת "אופק חדש", לזהות את מקומו של בית הספר בתהליך זה ולתכנן את המשך התהליך עד להטמעה של הרפורמה כמהלך פדגוגי איכותי המאפשר את מימושם של יעדים המוצבים למערכת החינוך.

 

 כלי להתבוננות מבט אל האופק

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/03/2013