education - חינוך אגף זה''ב, נגישות ואורך חיים בטוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
יום הבטיחות בדרכים שנה"ל תשע"ה
 

בהתאם להחלטת הממשלה מספר 1276 (סט/62) מיום 1.3.2007 מתקיים בכל שנה יום הבטיחות בדרכים. 

 

השנה יתקיים יום הבטיחות בדרכים ביום שלישי, י"ח בחשון התשע"ה, 11 בנובמבר 2014.

 

מטרתו של יום הבטיחות בדרכים היא להעלות את המודעות הציבורית לנושא הבטיחות בדרכים, לחשיבות האחריות האישית של כלל משתמשי הדרך ולמחויבותם להתנהגות אחראית, שומרת חוק ומתחשבת בעת ההתנהלות בדרכים. 

 

יום הבטיחות בדרכים יוקדש השנה לנושא "להגיע ליעד" – להיות אחת מחמש המדינות המובילות בבטיחות בדרכים ויהיה בדגש על הורדת היפגעות הולכי רגל, אשר נמנים עם קבוצת משתמשי הדרך הפגיעים ביותר.

 

כשליש מההרוגים בתאונות דרכים במדינת ישראל בעשור האחרון הם הולכי רגל. על אף הירידה ההדרגתית במספר הכולל של הרוגים בתאונות דרכים בישראל, שיעור הולכי הרגל ההרוגים נותר ללא שינוי.

 

מתחילת השנה נהרגו או נפצעו קשה למעלה מ– 400 הולכי רגל. הגורמים להיפגעות הולך הרגל הם משותפים לעבירות הנהג ולהתנהגות הולך הרגל. בקרב נהגים, העבירה השכיחה היא אי מתן זכות קדימה להולך הרגל והתנהגות הולך הרגל מאופיינת בחציית כביש בחוסר זהירות או בניגוד לחוק.

 

האוכלוסיות הפגיעות ביותר בקרב הולכי הרגל, הינן קשישים במגזר היהודי ופעוטות במגזר הערבי.

 

מערכת החינוך הגדירה את החינוך לבטיחות בדרכים כמשימה לאומית והייתה שותפה להחלטה על יום הבטיחות בדרכים. יש חשיבות רבה להעלאת הנושא על סדר היום בכל מוסדות החינוך כפתיח לשנת לימודים בטיחותית. 

 

 1. להלן רשימת פעילויות מומלצות ליום הבטיחות בדרכים: בגנים ובבתי הספר, יוקדשו ביום זה שיעורים מיוחדים לנושאי הבטיחות בדרכים, בדגש על הולכי הרגל וכלל משתמשי הדרך: רוכבי האופניים (רגילים וחשמליים), נהגים (ובכלל זה הנוהגים ברכב מנועי דו גלגלי) ונוסעים ברכב הפרטי והציבורי (ובכלל זה ברכבת, ברכבת הקלה בירושלים ובמטרונית בחיפה).

  הנושאים הראויים להדגשה הם:
  א. בטיחות בכביש - ראות ונראות בחורף ובשעות החשכה, הליכה במקומות בטוחים, הליכה בדרך וחציית כבישים על ידי ילדים עד גיל 9 רק בליווי מבוגרים, גלישה על כל סוגי הגלגיליות (סקייטים, סקייטבורד וקורקינט) רק במקומות המורשים ובציוד המתאים, רכיבה בטיחותית על אופניים וחבישת קסדה, השפעת ההתנהגות של הנוסעים על הבטיחות בנסיעה, החובה להיחגר באמצעי ריסון מתאימים בכל נסיעה. 
  ב. ציות לחוקי התנועה - החובה החלה על כל משתמש דרך לשמור על החוקים ולציית לתמרורים ולרמזורים ולחצות כבישים על-פי הכללים, מחויבות הנהגים הצעירים לנהיגה מרוסנת ואחראית ולציות לכל תקנות התעבורה.

  כמו-כן, יש לעסוק בסכנה שיש בשימוש בסמים, בצריכת אלכוהול, בעייפות ובהיסח דעת לבטיחותם של כל משתמשי הדרך ובהשפעתם על מעורבות נהגים בתאונות דרכים.

  יש להתאים את התכנים לאוכלוסיות התלמידים השונות.

 2. בתי הספר יערכו ימי פעילות מרוכזים בשיתוף עם גורמי בטיחות בדרכים, ביטחון, אכיפה, הצלה וחילוץ ובשילוב ההורים והקהילה. 

 3. תלמידים בוגרים יצאו אל הקהילה בפעולות הדרכה והעלאת המודעות לנושאי הבטיחות בדרכים.

 4. בתי הספר יזמינו הצגות ופעילויות בנושא מתוך רשימה המאושרת על ידי האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. הרשימה המעודכנת נמצאת באתר של  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. את ההצגות והפעילויות ניתן להזמין באמצעות מטות הבטיחות ברשויות המקומיות ובהתייעצות עם הממונים המחוזיים לבטיחות בדרכים במשרד החינוך.

 5. הרכזים לבטיחות בדרכים בבתי-הספר ייזמו פעילויות ייחודיות ליום זה, כדוגמת מפקדי בוקר, הפסקות פעילות או ריכוזים בית-ספריים, אשר יוקדשו לנושאי זהירות ובטיחות בדרכים. כמו כן, מומלץ להעביר מסרים בטיחותיים באמצעות מערכת הכריזה והצלצולים.

 6. מומלץ לשתף את מועצת התלמידים ביזמות ובהכנות לקראת יום הבטיחות בדרכים ובהפעלות שתתקיימנה בבית-הספר, כגון הפקת עלון בית ספרי, קיום יום מרוכז, פעילות בקהילה וכד'.

 7. ביישובים ובבתי ספר שבהם פועלות בנות שירות לאומי אזרחי בנושא הבטיחות בדרכים מומלץ לתכנן פעולות בנושא המכוונות לתלמידים ולקהילה המקומית.

 8. בכל הפעילויות מומלץ לשתף את מטה הבטיחות העירוני, את משטרת ישראל ואת כל הגופים הפעילים בנושא הבטיחות בדרכים בקהילה וביישוב.

 9. חומרי הדרכה והוראה - מומלץ להיעזר בחומרי הדרכה והוראה מתוך תכנית הלימודים לבטיחות בדרכים ומתוך חומרי הלימודים לכיתות השונות. הצעות נוספות אפשר למצוא באתר זה ובאתר של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בכתובת www.rsa.gov.il . ובמסמך כללים ומסרים בבטיחות בדרכים

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/11/2014