education - חינוך אגף זה''ב, נגישות ואורך חיים בטוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
מאמרים ומחקרים
 
 
 • השפעת שלטי פרסום על תאונות בדרך נתיבי איילון. השוואה בין שלוש תקופות – עם, ללא, ושוב עם שלטי חוצות בדרך. חוקרים: ד"ר ויקטוריה גיטלמן, ד"ר דוד זיידל, ד"ר אטי דובא, אינג' רן זילברשטיין

  תקציר: מטרת המחקר היתה למצוא תשובה / הוכחה ישירה לשאלה המעניינת, החשובה, והשנויה במחלוקת- האם הצבת שלטי- חוצות למטרת פרסום, בדרך ממוחלפת פרברית או לא-עירונית, גורמת לגידול במספר תאונות הדרכים באותה הדרך.

 • "סקר תצפיות ארצי: אמצעי בטיחות לילדים – 2013" אגף מחקר, חטיבת המידע והמחקר, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. כתבו: שלומית כהן וד"ר תמר בן בסט

  התקני ריסון לילדים ברכב, המותאמים לגילאי הילדים, ידועים כאמצעים יעילים להפחתת חומרת הפגיעה והתמותה של ילדים כנוסעים ברכב בעת תאונה. לפי תוצאות הסקר, יש צורך בהגברת המודעות בקרב הורים לגבי החשיבות הרבה בחגירת ילדים ברכב בכלל ולגבי חגירה נכונה בפרט. עיקר ההתמקדות צריכה להיות על ילדים בגילאי 5-9, אשר אמורים לשבת על מושב מגביה (בוסטר) ונמצא כי רבים מהם חגורים בחגורת בטיחות בלבד ללא מושב מגביה או אינם חגורים כלל.

 

 • "בחינת האפקטיביות של מערכות אכיפה אלקטרוניות אוטומטיות" המחקר בוצע ע"י צוות המחקר מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בראשם פרופ' הלל בר-גרא, פרופ' עדנה שכטמן, ד"ר אמיר גרינשטיין, ד"ר אורן מוזיקנט.
  מחקר זה מתמקד בהשלכות של הפעלת מערכת האכיפה הדיגיטלית על התנהגות הנהגים בקטעי דרך ובצמתים מרומזרים ועל עמדות הנהגים, וכן בהשלכות על תאונות הדרכים. הבסיס למחקר מסתמך על הידע הקיים בעולם בנושאים של מהירות ובטיחות, מעבר באדום, והשפעת מצלמות אכיפה.
  לאור ידע זה, ונתונים קיימים לגבי התאונות והמהירויות בישראל, ניתחנו את פוטנציאל ההשפעה הבטיחותית של מצלמות האכיפה, הן בקטעי דרך והן בצמתים מרומזרים.
  המחקר התמקד במספר נושאים: מהירות באתרי ההתקנה, מהירות בקטעי דרך, אפקט ההילה, מהירות בצומת מרומזר ואי ציות לרמזור אדום.
  כמו כן ניתחנו את היקפי דוחות התנועה שהופקו ממצלמות האכיפה, ואת התפלגותם לפי סוגים ולאורך זמן.
  בנוסף נבדקו דעות הנהגים על נושא המהירות בכלל ועל מערכת האכיפה בפרט.

 

 • מחקר ראשון מסוגו ממליץ על הדרכים להטמעת זהירות בדרכים בבתי הספר בצורה הטובה ביותר.
  במחקר שנערך ע"י פרופ' יזהר אופלטקה מהחוג למינהל ומדיניות בחינוך בביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל-אביב, עולים נתונים המאפשרים למערכת החינוך לייעל את פעילות זהירות בדרכים בבתי הספר.
  עפ"י המחקר רצוי ליצור אקלים של תמיכה הדדית ונורמות של חדשנות בית ספרית שיהוו פלטפורמה לייזום רעיונות בתחום זהירות בדרכים ויתמכו במורים החפצים להגן על חייהם של התלמידים באמצעות הוראת תכנים המדגישים את הסכנות שבכביש, הן כהולכי רגל, והן כנהגים צעירים.

 

 

 • היפגעות ילדים בישראל, דו"ח "בטרם" 2013- ד" מיכל איבנקובסקי, אושרי וייס, שירה כסלו דוח "בטרם" לאומה 2013 שמפרסם ארגון "בטרם" לבטיחות ילדים בפעם החמישית, הינו דוח ייחודי המציג תמונת מצב ופרופיל היפגעות ילדים בישראל. הדוח נכתב בשיתוף ארגון "בטרם, עם המועצות הלאומיות של משרד הבריאות ומכון גרטנר, והינו פרי איסוף וניתוח שיטתי של נתונים ממאגרי מידע רבים. הדוח נכתב במטרה להוות כלי עבודה לבחינת וניתוח ממצאי היפגעות ילדים, לשם מיקוד עבודת המניעה על ידי אנשי מקצוע, אנשי שטח, קובעי מדיניות העוסקים בבריאות הציבור ובחינוך, ומקבלי החלטות בממשל וברשויות המקומיות. בישראל חיים כ- 2.6 מיליון ילדים בגילאי 0-17. מידי שנה כ-117 ילדים מתים עקב היפגעות, כ- 23500 ילדים מאושפזים בבתי החולים וכ- 190000 ילדים מגיעים לחדרי מיון. בנוסף שיעור הילדים ההרוגים עקב היפגעות לא מכוונת בקרב החברה הערבית גבוה פי 3 מהשיעור המקביל בקרב ילדים בחברה היהודית.

 

 • נגישות וניידות של אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית בתחבורה ציבורית והמיזם "נעים קדימה". עדי לב שורה, רונית דורות, יובל נוה, ענת בן מאיר, ליאורה פלג
  יכולת של ניידות עצמאית היא תנאי למעורבות בעיסוקים ולהשתתפות לאורך מעגל החיים. לגבי אנשים עם מוגבלויות קוגניטיביות, שרובם אינם כשירים לנהיגה, ניידות עצמאית בתחבורה ציבורית היא יכולת חיונית ביותר, המאפשרת לממש חיים מלאים של אדם משתתף ומעורב בחברה.
  המיזם "נעים קדימה" פועל למען שימוש טוב יותר של אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית במשאבי התחבורה הציבורית המצויים בקהילה, מספק הדרכה, ייעוץ וכלים לאנשי מקצוע ומבצע הכשרות לאנשים עם מוגבלויות ללימוד ניידות עצמאית בקהילה.
  (קישור לערכת ההדרכה)


 

 • לרשותכם מרכז מידע לאומי לבטיחות בדרכים באתר של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. במרכז אוסף מקיף של ספרות מקצועית מישראל ומהעולם.
  האוסף הקיים במרכז המידע כולל ספרים, כתבי עת, קובצי נתונים, מחקרים, מידע למערכת החינוך, מאגרי מידע ממוחשבים, ואפילו אוסף ייחודי של תשדירי שירות מימיה הראשונים של הטלוויזיה ועד ימינו.
  המידע מיועד לכולם: סטודנטים ותלמידים; חוקרים ואנשי אקדמיה; מקבלי החלטות, גורמי אכיפה ולציבור הרחב. קישור למרכז מידע.

 

 • הסח הדעת- השימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה. כתיבה ד"ר הדס מרציאנו ודליה נדלר, אגף מחקר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. במסמך זה תובא סקירה מעודכנת של ממצאי מחקרים בתחום. מטרת הסקירה היא להגדיר את המושג היסח דעת בנהיגה; לאמוד את היקף השימוש בטלפון הסלולארי בזמן נהיגה; לבחון את השפעת השימוש בו על בטיחות הנהיגה; לבחון את מידת יעילותם של התקני דיבורית למיניהם בהפחתת הסיכון לתאונות דרכים ואת השפעתם על התנהגות הנהגים.
  בנוסף, יוקדש פרק קצר לבחינת התנהגות הולכי רגל ורוכבי אופניים המשתמשים בטלפון סלולארי תוך כדי תנועה.

 

 • מודל חיזוי להערכת נפח תנועת הולכי הרגל במרחב העירוני מאת יצחק אומר ויודן רופא, אונ' תל אביב, מטרתו של מחקר זה הייתה לבנות מודל לחיזוי ההליכה ברגל בשכונות וערים בישראל, עם דגש על ילדים וקשישים שהם אוכלוסיות פגיעות במיוחד מבחינת תאונות דרכים של הולכי רגל .
  המודל מתבסס על משתנים המתארים מבנה המרחב הפיזי של העיר, שימושי הקרקע הרלוונטיים ליצירת תנועה ברגל, ונתונים דמוגרפיים. למאמר: הערכת נפח.

 

 • בארץ ובעולם, הדרכים החד-מסלוליות הבין-עירוניות, מתאפיינות ברמות בטיחות נמוכות יותר מאשר הדרכים הדו-מסלוליות. אחד האמצעים לשיפור בטיחות בדרכים החד-מסלוליות הוא סלילת שוליים המתאימים לתנאי הדרך.
  מחקרים בחו"ל הראו שחלה הפחתה במספר התאונות בדרכים בין-עירוניות דו-נתיביות בעקבות הרחבת שוליים. כמו כן, נמצא קשר בין סלילת שוליים לבין רמת הבטיחות.
  עם זאת, קיים חשש ששוליים רחבים מדי יכולים לעודד נסיעה במהירות גבוהה וכתוצאה מכך להעלות את מספר התאונות. מטרת מחקר זה הייתה לבחון את הקשר בין רוחב וסוג שוליים לבין התרחשות תאונות, בדרכים בין-עירוניות חד-מסלוליות בישראל. למאמר : מאפיני שוליים.

 

 • בטיחות בדרכים בקיצור - הולכי רגל – הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 

 • מגמות בבטיחות בדרכים - הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים פרסמה את הספר השנתי "מגמות בבטיחות בדרכים בישראל 2012", המהווה תמונה של מצב הבטיחות בדרכים בישראל: מאפייני ההיפגעות בתאונות דרכים,
  השוואה לארצות אחרות אוכלוסיות בסיכון ופעולות למדידת שינויים במדדים התנהגותיים הקשורים לסיכון.

 

 

 

 • כיוונים חדשים 56 מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
  בין הנושאים:
  מערכות בתוך הרכב לניטור בטיחות הנהיגה: סקירה, פערים בידע ומסגרת
  נהיגת צעירים בהשגחת מבוגרים: המצב הנוכחי וכיוונים להתערבות ועוד

   

 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול 2012, פברואר 2013.
  רחל גולדווג,מנהלת אגף מחקר חטיבת המידע והמחקר
  מדעי ניהול: ד"ר שי סופר , המדען הראשי
  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים עורכת זו השה החמישית ברציפות סקר טלפוני לבחינת התופעה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול בישראל.
  בישראל קיימת תרבות של שתיית אלכוהול. מהסקר עולה כי אין מודעות מספקת לכמות האלכוהול שאפשר לשתות ולהיות כשיר לנהיגה.
  הסקר מצביע על החשיבות של המשך הפעילות שנועדה להפחתת התופעה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול, הגברת האכיפה של חוקי הנהיגה
  ובדיקות השכרות, על מנת להגביר את ההרתעה ואת תחושת הסיכוי להיתפס בגין נהיגת תחת השפעת אלכוהול.מומלץ ללוות את מבצעי האכיפה בהסברה.

 

 

 

 

 

 • בחינת השפעה בטיחותית של הקדמת הירוק להולכי רגל במופע משותף בפניה ימינה - ד"ר ויקטוריה גיטלמן, אינג' רובי כרמל, גב' פאני פיסחוב.
  מטרת המחקר הינה לבחון את השפעת האמצעי - הקדמת הירוק להולכי רגל במופע המשותף לכלי רכב פונים והולכי רגל חוצים בצומת מרומזר - על התנהגות הנהגים והולכי הרגל באזור מעבר החצייה ומכאן, להסיק על השפעה אפשרית של האמצעי על בטיחות הולכי הרגל.

 

 

 • בטיחות בדרכים בקיצור – סמים ונהיגה / הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.  שימוש בסמים מזוהה אמנם כבעיה חברתית זה זמן רב,אך סוגיית השפעתו על הבטיחות בדרכים עלתה רק לאחרונה.

  ככלל,יש לכל סם פוטנציאל להשפיע לרעה על נהיגה בטוחה. מטרת דף זה היא לסקור את מעורבות הסמים והשפעתם על בטיחות בדרכים. דף המידע כולל:הערכה של מידת השימוש בסמים בכלל,ובקרב נהגים בפרט,סיכום השפעתם הסמים השונים

  על הנהיגה ועל הסיכון להיות מעורב בתאונה,סיקור החקיקה,השיטות לזיהוי שימוש בסמים בעת הנהיגה ולהרתעה כנגד כך, וסקירה של תוכניות למניעת שימוש בסמים לפני נהיגה.

מומחים בתחום בטיחות בדרכים מעריכים שלילדים באוכלוסיה החרדית מהווים אוכלוסיה בסיכון להיפגעות בדרכים.

החברה החרדית מאופיינת בהשתייכות למעמד חברתי כלכלי נמוך וגורמים נוספים כגון: ריבוי ילדים,אופי מגורים ודפוסי תעסוקה והשכלה באוכלוסיה החרדית עלולים

אף הם להשפיע לרעה על בטיחות ילדים בדרכים. עם זאת, כיום, אין מקור מידע מהימן לנתוני היפגעות של החברה החרדית בכלל ובתאונות דרכים בפרט.

מטרת המחקר להציג לראשונה בסיס נתונים מתוקף של היפגעות ילדים בתאונות דרכים כהולכי רגל וכרוכבי אופניים בחברה החרדית ולאתר

מאפיינים ייחודיים של התנהגות הילדים בדרכים בחברה החרדית

 • ביוני 2010 קיימה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים כנס בינלאומי בנושא ניידות ובטיחות  עבור משתמשי הדרך: הולכי רגל, רוכבי אופנוע, אופניים.הכנס, שתקיים בירושלים, היה בשיתוף  American Transportation Research Board וה- Forum of European Road Safety Research.

במהלך הכנס, הציגו חוקרים בני זמננו ידע חדשני ומקצועי; פעילויות לקידום בטיחות; מדיניות, מגמות ותחומי עניין הנוגעים בנושאים כמו הרכב והתשתית ,הנדסה, תכנון, ההתנהגות האנושית, וניתוח מצב התחבורה במדינות מתקדמות ומפותחות.

כתב העת היוקרתי Accident Analysis and Prevention

הוציא לאור חוברת מיוחדת בעקבות הכנס הבינלאומי "לבטיחות וניידות של משתמשי דרך פגיעים" תקצירי ההרצאות מהכנס.

בין הנושאים: כיצד אנשים אחרים משפיעים על המהירות שלך,הדרכת צוות נהג-נוסע כאמצעי לשיפור בטיחותם של נהגים צעירים, האם רכב היברידי מסוכן יותר להולכי רגל

ולרוכבי אופניים?, עומס תפיסתי ומצמוצי עין הנהג, צמצום עימותי רכב-אופניים בצומת כביש-מסלול רכיבה, תופעת ה"עיוורון לשינוי" והשלכותיה לנהיגה.

הולכי רגל במגזר הערבי מהווים 30% מסך כל הנהרגים בתאונות דרכים, ילדים בגילאים 0-14 במגזר זה מהווים כ-60% מסך כל הולכי רגל הנהרגים בתאונות דרכים.

בערך פי 8 יותר מאחוז הילדים הנהרגים באותו גיל במגזר הערבי.

מטרת העל של המחקר היא למצוא דרכים להפחתת היפגעות הולכי רגל בתאונות דרכים בקרב ילדים במגזר הערבי.

מחקר מקיף בנושא בטיחות הולכי הרגל שמטרותיו הן:

א. אפיון וניתוח מפורט של תאונות פגיעה בהולכי הרגל בישראל,כולל השוואות בינלאומיות, על מנת לזהות מאפיינים עיקריים וליצור טיפולוגיה של דפוסי תאונות אלה, בתנאי הארץ

ב.ריכוז ובחינת פתרונות תשתית לשיפור בטיחותם של הולכי הרגל,על סמך הניסיון בארץ ובעולם.

ג. אבחון בעיות תשתית במוקדי תאונות הולכי ערגל שהתרחשו בישראל

ד. זיהוי פתרונות תשתית מבין סל הפתרונות שעשויים לתרום לשיפור בטיחות הולכי הרגל בתנאי הארץ.

 

מטרות המחקר, לבחון את תפיסותיהן של נשים חרדיות בישראל (הולכות רגל,נוסעות ונהגות) בהיבטים הקשורים בנהיגה (רישיון נהיגה, פעולת הנהיגה וחוויית הנהיגה) ובבטיחות בדרכים (מניעת תאונות,הרגלי חציית כביש, אמצעים חינוכיים).

 

 • כיוונים 53, יוני 2011. בין הנושאים: השוואת שתי גישות לנהיגה בליווי, קביעת הסיבתיות במודלים רבי-משתנים של   תאונות דרכים, הפרעות שינה וסיכון לתאונות דרכים, הקשר בין עייפות והבטיחות, תאונות רכבת קטלניות באירופה, צריכת משככי כאבים וסיכון בנהיגה..

 

 

 

 

 

הנדסת גורמי אנוש ובטיחות בדרכים, המחלקה להנדסת תעו"נ, אוניברסיטת בן- גוריון

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/07/2015