education - חינוך אגף זה''ב, נגישות ואורך חיים בטוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
השבוע הבינלאומי לבטיחות ילדים
 

היערכות לקראת השבוע הבינלאומי לבטיחות ילדים 7-12 למאי 2017

 

מדי שנה אנו מציינים את השבוע הבינלאומי לבטיחות ילדים במערכת החינוך במטרה לפעול לצמצום מספר הילדים הנפגעים מדי שנה.
בשנת 2016 נהרגו 118 ילדים ובני נוער כתוצאה מהיפגעויות שונות. רבות מהתאונות מתרחשות בבית, בחצר ובמרחבי הפנאי. ממחקרים עולה שמרבית התאונות ניתנות למניעה באמצעות העלאת מודעות, שינוי הרגלי התנהגות והטמעתם.
אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במינהל הפדגוגי, מוביל פעילות חינוכית לגילים השונים, כל זאת בנוסף על שגרת הבטיחות המתנהלת במוסדות החינוך בניהול אגף בכיר ביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית. דווקא הבית, שנחשב למרחב הבטוח ביותר, הוא המקום בו מתרחשות רוב ההיפגעויות. 
עוד עולה מנתוני ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים, כי בין השנים 2012-2016 כ-45% ממקרי התמותה של ילדים ובני נוער התרחשו כתוצאה מתאונות בית ופנאי. ילדים נמצאים בסיכון גבוה להיפגעות בשל חוסר ניסיון, יכולת מוגבלת לזהות סיכונים וסקרנות, על כן,  חשוב שנקנה להם ידע ומיומנויות להתמודד עם סכנות וסיכונים המתרחשים גם בבית.
בשנה זו הוחלט למקד את הפעילות בשבוע הבינלאומי לבטיחות ילדים שיחול ב- 7-12 במאי 2017 בנושא "משפחה בטוחה". כמענה לצורך זה יזמנו והפקנו ארבעה משדרים מקוונים אינטראקטיביים העוסקים בבטיחות ילדים במסגרת "אקדמיה ברשת".
זהו שיתוף פעולה בין אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח ואגף טכנולוגיות מידע במינהל תיקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, במשרד החינוך.

הנכם מתבקשים להיערך לשבוע זה לביצוע פעילות חינוכית להעשרת הידע ולהעלאת והגברת המודעות והחשיבות לבטיחות ילדים בקרב התלמידים וההורים המתבקשת במרחבי הפעילות של התלמידים.
הממונים המחוזיים בחינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח יסייעו לכם ולרכזי הזה"ב בקידום הנושא ובהעלאת המודעות לבטיחות ילדים בשבוע זה ובכלל.

מקס אבירם
מנהל האגף

 

חומרי קריאה

 

סרטונים

 


כרזות מומלצות

 


פעילויות ומערכי שיעור

קישורים בנושא "ועשית מעקה לגגך"

ליקט את החומרים: חנוך בייניש ממונה מחוזי מחוז מרכז

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/06/2017