education - חינוך אגף זה''ב, נגישות ואורך חיים בטוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
כתות יב'
 
פירוט המטרות, הפעולות והתוצאות צפויות
 

 

מטרות

 

 

פעולות

 

תוצאות צפויות

 

מתן כלים לנהגים צעירים להתמודדות עם לחץ קבוצתי ועם הנטייה לקחת סיכונים בנהיגה

 

 

 

הדרכת נהגים צעירים לנהיגה בטיחותית באמצעות חברות הדרכה מקצועיות

 

 

           

התלמידים יהיו מודעים לאחריותם לנהיגה בטוחה ולהימנעות מנטילת סיכונים

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

נושאים מרכזיים בתכניות הלימודים לכיתות  י"א ובהדרכת נהגים צעירים בכיתות י"ב

 
 

 

 • אחריות המשתמש בדרכים
 • תקשורת בתעבורה
 • הדרך והסביבה
 • מהירות
 • נהיגה בעיר ומחוץ לעיר
 • לחץ קבוצתי
 • נהיגת לילה
 • תכנון דרך

 

 • אלכוהול ונהיגה
 • עייפות בנהיגה
 • תנאים מכבידים
 • הכרת הרכב
 • שליטה עצמית בנהיגה
 • "כמעט תאונה"
 • טרקטורון
 • הנהג החדש

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/12/2012