education - חינוך אגף זה''ב, נגישות ואורך חיים בטוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
מערך שיעור: "אחריות אישית בזה"ב"
 

תאונות הדרכים, לצערנו, הפכו לחלק משגרת החיים של החברה הישראלית, מידי יום מדווחים אמצעי התקשורת על תאונות דרכים מחרידות ועל מספר רב של פצועים והרוגים.

 

הגישה שצריכה להנחות אותנו בבואנו לטפל בנושא זה היא שצריך להתמודד עם הבעיה מן הזווית הכוללת של האישיות, ההתנהגות, היחס לסביבה, לזולת ולחוק, הקושי שלא לשתף פעולה, המשיכה לסכנה והאחריות האישית של כל אחד מאיתנו.

 

מטרות:

 1. טיפוח תחושת האחריות של התלמיד כהולך רגל, כנוסע וכנהג.

 2. טיפוח ערך הסובלנות כלפי הזולת והגברת המודעות לצורך בהתחשבות במשתמשים השונים בדרך.

 3. הגברת המודעות לחשיבות הציות לחוק והגברת האכפתיות לנעשה בדרך.

 4. טיפוח תכונות של ריסון עצמי, איפוק ושיקול דעת בהקשר להתנהגות בדרך.

משך השיעור: (שיעור עד שניים)

 

המטלה:

התלמידים יתבקשו להעלות חוויות אישיות הקשורות לנושא תאונות דרכים כגון:

 

 • מצב של כמעט תאונה שארעה להם.

 • ידיעה שקראו בעיתון על תאונה.

 • סיפור אישי על תאונה שאירעה למישהו קרוב להם.

* המנחה יכול לפתוח את הדיון בסיפור אישי משלו.

 

שלב א' – עבודה בקבוצות

התלמידים יספרו בסבב את החוויה המתקשרת לנושא.

 

דיון:

 

 1. מה הרגשתם בזמן האירוע או ביחס לאירוע?

 2. האם ניתן היה למנוע את התאונה?

 3. מה המחיר?

 4. מה מקומו של הגורם האנושי בחוויות שסיפרו?

 

הקבוצה תבחר באירוע אחד שיסופר במליאה, כמו כן יסוכמו בכתב מסקנות מאירועים שונים שסופרו, בקשר לחלקו של הגורם האנושי בגרימת התאונה או מניעתה.

 

שלב ב' – במליאה

כל ראש קבוצה ידווח למליאה על הפעילות הקבוצתית.

 

דיון:

 

 1. מהו המסר העיקרי מתוך החוויות שסופרו?

 2. האם צריך לעשות "משהו" כדי להלחם בתאונות דרכים?

 3. מה אפשר לעשות בנושא?

 4. מי צריך לעשות זאת?

 5. מה אנחנו יכולים לעשות?

 

הערה למנחה: חשוב להדגיש במהלך הדיונים המתפתחים בשיעור את נושא האחריות האישית של כל משתמשי הדרך.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/12/2012