education - חינוך אגף זה''ב, נגישות ואורך חיים בטוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
בטיחות וזהירות בדרכים בגן הילדים
 

מטרה:  

יצירת תשתית לימודית לחינוך לבטיחות בדרכים ולטיפוח תרבות התנהגות

 

פעולות:

הכשרת גננות והדרכתן בהטמעת תכנית הלימודים "לנוע בעולם מתנועע"

 

תוצאות צפויות:

מודעות גבוהה של התלמידים, הגננות וההורים לבטיחות בדרכים של ילדים צעירים ויישום הידע בהתנהלות בדרכים

 

 

מערכת החינוך בישראל רואה בחינוך לבטיחות בדרכים משימה לאומית, שמטרתה מניעת אובדן חיים וחינוך לטיפוח תרבות התנהגות בטיחותית בדרכים.

 

בשל חשיבות הנושא יצאה מנכ"לית המשרד, הגב' רונית תירוש, בהחלטה כי "בגני הילדים יילמד נושא החינוך לבטיחות בדרכים כאחד מהתכנים המחייבים שעוסקים בהם במהלך השנה. הגננות תוכשרנה להוראת התוכנית "לנוע בעולם מתנועע" בהשתלמויות ארציות ומחוזיות ותירכשנה את המדריך לגננת" (חוזר מנכ"ל סב/10, כב' בסיוון התשס"ב, 2 ביוני 2002).

 

התוכנית פותחה על ידי האגף לחינוך קדם יסודי בשיתוף עם אגף בטיחות וזהירות בדרכים במשרד החינוך.

 

מדובר בתוכנית חדשנית, העוסקת בהכנת הילד לעולם המתנועע סביבו. התוכנית מטפחת אצל הילד כישורי חיים שיסייעו לו לצאת לדרך, בונה את התשתית שעליה יתבססו המיומנויות הנחוצות לשימוש מושכל בדרכים ולחיים בעולם הדינמי. "לנוע בעולם מתנועע" היא תוכנית ארוכת טווח המשתלבת בשגרת הגן ובכל תחומי הפעילות והעשייה השונים של הילד.

 

התכנית כוללת:

 

  • מדריך לגננת ובו הרציונל , הרקע התאורטי וכן 72 פעילויות עם הילד ועם ההורים.

  • ערכת משחקים ובה אביזרים, תמרורים, רמזורים, כסאות עם אמצעי ריסון ואמצעי עזר נוספים שיאפשרו לילדים להפנים את הנושא תוך כדי משחק.

 

לצורך הכרה והתמחות בנושא, על הגננות לעבור הכשרה בת 28 שעות.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/12/2012